Trong tình yêu, tự "fly" không phải là viết tắt của bất kỳ từ nào. Mặc dù nhiên, trong ngôn từ tiếng Anh, "fly" tức là "bay" hoặc "con ruồi".

Có thể gồm có từ viết tắt không giống trong tình yêu, tùy ở trong vào ngữ cảnh và văn hóa truyền thống của từng nước nhà hoặc cùng đồng. Ví dụ như "ILY" hoàn toàn có thể được viết tắt từ cụm từ "I love you" (Tôi yêu thương bạn). Mặc dù nhiên, việc sử dụng các từ viết tắt trong tình yêu cần được thận trọng để tránh hiểu nhầm hoặc tạo ra sự bất định kỳ sự.