Lệnh MV trong AutoCAD Lệnh Mview Tạo các khung nhìn động.

Bạn đang xem: Ẩn khung mv trong layout

1. Phương pháp gọi lệnh MV trong AutoCAD.

*

Lệnh Mview dùng làm tạo và điều khiển khung nhìn layout. Trong layout ta hoàn toàn có thể tạo những khung nhìn theo ý muốn, nhưng tối đa là 64 size nhìn. Các đối tượng trong không gian mô hình chỉ phiêu lưu trong khung chú ý kích hoạt, khung chú ý không kích hoạt là trống. áp dụng tùy chọn ON hoặc OFF để điều khiển khung chú ý được kích hoạt hay không.

MviewSpecify corner of viewport or

: Nhập một tùy lựa chọn hay nhắp lựa chọn một điểm làm cho góc trước tiên của khung nhìn.

2. Những tùy lựa chọn lệnh MV vào AutoCAD

Xác định góc đầu tiên của khung nhìn hình chữ nhật, sau khi chọn điểm đó thì mở ra dòng kể tiếp:

Specify opposite corner: Nhắp lựa chọn góc đối diện của form nhìn.

Kích hoạt khung nhìn được chọn. Một khung nhìn kích hoạt thì hiển thị đối tượng người sử dụng đã tạo trong không gian mô hình. Biến khối hệ thống MAXACTVP tinh chỉnh và điều khiển số lượng khung nhìn về tối đa có thể kích hoạt cùng một lúc, dãy giá trị của biến chuyển (2 ¸ 64). Nếu bản vẽ của chúng ta có số form nhìn nhiều hơn số khung nhìn mà phát triển thành MAXACTVP xác định thì chúng ta phải tắt bớt khung nhìn để kích hoạt khung nhìn còn lại. Lúc nhập On thì mở ra dòng nhắc:

Select objects: chọn một hoặc những khung nhìn buộc phải kích hoạt

Lệnh MV trong AutoCAD Lệnh Mview Tạo những khung chú ý động.

*

ON

*

OFF

Chọn khung nhìn yêu cầu tắt. Các đối tượng người tiêu dùng trong không khí mô hình không hiển thị sinh sống khung nhìn đã tắt (hình 8.8b). Lúc nhập Off thì mở ra dòng nhắc:

Select objects: chọn 1 hoặc nhiều khung nhìn phải tắt.

Tạo một khung nhìn có size vừa khít vùng có thể in tức vùng gồm đường bao nét đứt

*

Chỉ định cách các khung nhìn trong những layout được in bóng. Khi nhập S thì mở ra dòng nhắc:

Shade plot?

Chỉ định khung quan sát được in hệt như cách nó được hiển thị.

*

Wireframe

*

Hidden

Lệnh MV vào AutoCAD Lệnh Mview Tạo những khung quan sát động.

Chỉ định khung quan sát được in các đối tượng người tiêu dùng khung dây (hình 8.10a). Khi sử dụng tùy lựa chọn này thì hiển thị cái nhắc sau:

Select objects: lựa chọn khung nhìn bắt buộc in đối tượng dạng size dây.

Chỉ định khung chú ý được in các đối tượng người sử dụng không hiển thị các phần tạ thế của nó khi nhập H thì lộ diện dòng nói sau:

Select objects: lựa chọn khung nhìn phải in đối tượng người tiêu dùng không hiển thị các phần tắt thở Plot rồi chọn nút Printpreview mang đến (hình 8.10b)>.

Chỉ định khung chú ý được in theo các kiểu quan lại sát. Khi nhập V thì xuất hiện dòng nói sau:

Enter an option <3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other> :Nhập một tùy chọn.

3dwireframe In mô hình 3D dạng form dây gồm những đường bao.

3dHidden In quy mô 3D ko hiển thị nét khuất.

Realistic In bóng thực quy mô (hình 8.11a).

Conceptual In bóng ko thực mô hình

*

Realistic

*

Conceptual

Chỉ định khung quan sát được in bằng cách sử dụng thiết lập cấu hình bóng vẫn xác định.

Khóa khung nhìn được chọn nhằm ngăn cản chức năng của lệnh Zoom vào khung chú ý khi làm việc trong không gian mô hình.

Viewport View Locking : Nhập ON hoặc OFF

Select objects: chọn 1 hoặc những khung nhìn bắt buộc khóa.

Lệnh MV trong AutoCAD Lệnh Mview Tạo các khung quan sát động.

Chỉ định một Polyline kín, ellipse, spline kín, region, hoặc circle để đưa thành size nhìn. Polyline chúng ta chỉ định bắt buộc được đóng kín đáo và có tối thiểu ba đỉnh. Nó có thể tự giao và chứa cả phân đoạn trực tiếp hoặc cung tròn.

Select object to video viewport: Chọn đối tượng người dùng để gửi thành form nhìn.

Tạo một mặt đường bao có những thiết kế bất kỳ bằng cách sử dụng những đỉnh được chỉ định. Các dòng nói thì giống như như các dòng nói khi bạn khẳng định một mặt đường bao nhiều giác đối với các tìm hiểu thêm ngoài (xrefs), nhưng bạn có thể chỉ định cung tròn khi chúng ta tạo ra ngoài đường bao khung nhìn đa giác.

Xem thêm: Cách Làm Môi Hết Thâm - 16+ Đơn Giản, An Toàn Và Hiệu Quả

*

Specify start point: chỉ định điểm đầu.

Specify next point or : chỉ định và hướng dẫn điểm tiếp theo sau hoặc nhập một tùy chọn (hình 8.12).

Thêm phân đoạn cung tròn mang lại khung nhìn đa giác.

: Nhập một tùy lựa chọn hoặc thừa nhận enter để nhập điểm cuối.

Đóng kín đường bao. Nếu như bạn nhấn enter sau khi xác định được ba đỉnh thì con đường bao được đóng bí mật một biện pháp tự động.

Vẽ một phân đoạn thẳng tất cả cùng chiều dài cùng góc nghiêng của đoạn trực tiếp trước. Trường hợp phân đoạn trước là cung tròn thì phân đoạn thẳng bắt đầu được vẽ tiếp xúc cung tròn.

Hủy phân đoạn trực tiếp hoặc cung tròn vừa thêm cho khung quan sát đa giác.

Lệnh MV vào AutoCAD Lệnh Mview Tạo những khung chú ý động.

Gọi một thông số kỹ thuật khung quan sát được lưu bởi lệnh Vport. Khi dùng tùy chọn này thì xuất hiện thêm dòng đề cập sau:

Enter viewport configuration name or : Nhập tên thông số kỹ thuật khung quan sát để chèn hoặc dìm enter.

Specify first corner or : lựa chọn 1 đỉnh hoặc nhận enter để sử dụng tùy chọn

First Corner

Định địa điểm và kích thước các khung nhìn mới bằng phương pháp nhắp chọn hai đỉnh hình chữ nhật; các khung quan sát được gắn khít vào vùng chọn này.

Tạo khung nhìn có size vừa khít vùng vẽ.

Định lại đặc thù lớp ghi đè cho khung chú ý được chọn thành các đặc thù lớp toàn cục của chúng.

Reset viewport layer property overrides back to global properties ?: Nhập Y để sa thải tất cả các tính hóa học ghi đè của lớp.

Select viewports: chọn 1 hoặc các khung chú ý rồi nhấn ENTER.

Chia vùng chọn thành hai khung nhìn nằm ngang (Horizontal) hoặc trực tiếp đứng (Vertical) có size bằng nhau.

Enter viewport arrangement : ¿ Hoặc nhập H

Specify first corner or : ¿ (hình 8.13a); hoặc dùng first corner

Định địa chỉ và size các khung chú ý mới bằng cách nhắp chọn hai đỉnh hình chữ nhật; những khung nhìn được gắn khít vào vùng lựa chọn này.

Tạo khung nhìn có form size vừa khít vùng vẽ.

Lệnh MV trong AutoCAD Lệnh Mview Tạo những khung nhìn động.

*

2 khung quan sát /vertical

*

3 khung quan sát /right

Chia vùng lựa chọn thành tía khung nhìn.

Enter viewport arrangement ¿Hoặc nhập một tùy chọn.

Tùy lựa chọn Horizontal và Vertical chia vùng lựa chọn thành ba phần. Các tùy lựa chọn khác phân chia vùng lựa chọn thành tía khung nhìn: một size nhìn béo và hai form nhìn nhỏ dại hơn. Các tùy lựa chọn Above, Below, Left, cùng Right khẳng định nơi form nhìn khủng được đặt.

Specify first corner or : ¿ (hình 8.13b);

First Corner/Fit như được trình diễn tương tự vào tùy chọn 2 form nhìn.

Chia vùng chọn thành tứ khung chú ý nằm ngang (Horizontal) hoặc trực tiếp đứng (Vertical) có kích thước bằng nhau.