Trong trò đùa Minecraft, sản xuất là vật dụng căn phiên bản mà người nào cũng cần đề nghị biết, nó là phương pháp ghép đồ khiến cho bạn tìm ra hầu hết các thắng lợi trong game. Có 2 vị trí để chế tạo, khung sản xuất 2×2 vào túi thứ (mặc định phím E), dành riêng cho những món đồ đơn giản và dễ dàng dễ chế tạo. Thứ hai là khung chế tạo 3×3 trong bàn chế tạo  , dành riêng cho những món đồ mà khung 2×2 không chế được và tất nhiên nó cũng khó hơn nhiều.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Resource Packs hay còn gọi là gói tài nguyên, là 1 trong dạng tính năng rất lôi cuốn trong Minecraft.…