Bạn sẽ tìm biện pháp xoay ảnh trong Photoshop dễ nhất? hiện tại tại, bọn họ thể thực hiện tính năng không lấy phí Transform nhằm xoay ảnh. Dường như còn Rotate View Tool nữa. Mình vẫn giải thích cụ thể hai cách thức này trong phần tiếp sau