Lê Văn Khôi tốt Bế Khôi là nhỏ nuôi Lê Văn Duyệt, nhà lãnh đạo cuộc nổi dậy thành Phiên An. Tiểu sử của Lê Văn Khôi và cuộc khởi nghĩa cốt truyện như nỗ lực nào?

Bảng tóm tắt thông tin Lê Văn Khôi


Tên đầy đủ

Lê Văn Khôi giỏi Bế Khôi ( 黎文

Bài viết liên quan