*

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện: A. Nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home. B. Nháy chuột lựa chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home. C. Nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells bên trên dải lệnh Home. D. Nháy chuột lựa chọn cột E và chọn lệnh Insert trong đội Cells bên trên dải lệnh Home.

Bạn đang xem: Trên trang tính muốn xoá một cột trước cột e


Trên trang tính, hy vọng xóa một cột trước cột E, ta thực hiện:

A. Nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home.

B. Nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Delete trong đội Cells trên dải lệnh Home.

C. Nháy chuột lựa chọn cột E và chọn lệnh Delete trong team Cells trên dải lệnh Home.

D. Nháy chuột chọn cột E và lựa chọn lệnh Insert trong nhóm Cells bên trên dải lệnh Home.


*

Để chèn thêm 1 cột (Column) vào trang tính, ta lựa chọn cột sẽ nằm cạnh phải cột được chèn với thực hiện:A. Chọn lệnh Insert trong đội lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp Insert Sheet Columns.B. Chọn lệnh Table trong đội lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi lựa chọn tiếp Columns.C. Lựa chọn lệnh Insert trong team lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp Insert Sheet Rows.D. Chọn lệnh Delete trong team lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi lựa chọn tiếp lệnh Delete Sheet Columns.

Để chèn thêm 1 cột (Column) vào trang tính, ta chọn cột sẽ nằm bên cạnh phải cột được chèn cùng thực hiện:

A. lựa chọn lệnh Insert trong đội lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi lựa chọn tiếp Insert Sheet Columns.

B. chọn lệnh Table trong đội lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp Columns.

C. lựa chọn lệnh Insert trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp Insert Sheet Rows.

D. chọn lệnh Delete trong team lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi lựa chọn tiếp lệnh Delete Sheet Columns.


*

+Insert.+B.+Nháy+chọn+một+cột+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+Insert.+C.+Nháy+chọn+một+hàng+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+De...">

Câu 1: Để chèn thêm một cột ta thực hiện:A. Nháy lựa chọn 1 hàng và chọn thẻ lệnh home —> Insert.B. Nháy lựa chọn 1 cột và chọn thẻ lệnh trang chủ —> Insert.C. Nháy lựa chọn 1 hàng và chọn thẻ lệnh trang chủ —> Delete.D. Nháy lựa chọn 1 cột và chọn thẻ lệnh home —> Delet.


+nhóm+Cells+->+Insertnháy+chuột+chọn+cột+D+và+Home+->+nhóm+Cells+->+Deletenháy+chuột+chọn+cột+E...">

Trên trang tính, ước ao chèn thêm một cột trống trước cột E, ta thực hiện:

nháy chuột lựa chọn cột D và home -> đội Cells -> Insert

nháy chuột lựa chọn cột D và home -> team Cells -> Delete

nháy chuột lựa chọn cột E và trang chủ -> đội Cells -> Delete

nháy chuột lựa chọn cột E và trang chủ -> nhóm Cells -> Insert


Để chèn thêm hàng em tiến hành nháy chuột chọn một hàng và(2.5 Points)Vào dải lệnh Insert chọn Column.Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.Vào dải lệnh Insert chọn Picture.Vào dải lệnh Insert chọn Table.7Vùng giao nhau giữa một hàng với cột được gọi là?(2.5 Points)Ô tínhMột cộtMột hàngMột khối8Các phép toán trong phương pháp được tiến hành theo trình từ nào trong các đáp án sau:(2.5 Points)Phép toán trong vệt ngoặc đơn, phép luỹ thừa, nhân-chia, cộng-trừ.Phép toán trong vệt ngoặc đ...
Đọc tiếp

Để chèn thêm hàng em triển khai nháy chuột lựa chọn một hàng và

(2.5 Points)

Vào dải lệnh Insert lựa chọn Column.

Chọn lệnh Insert trong team Cells trên dải lệnh Home.

Vào dải lệnh Insert chọn Picture.

Vào dải lệnh Insert chọn Table.

7

Vùng giao nhau giữa một hàng cùng cột được gọi là?

(2.5 Points)

Ô tính

Một cột

Một hàng

Một khối

8

Các phép toán trong phương pháp được triển khai theo trình tự nào trong các đáp án sau:

(2.5 Points)

Phép toán trong dấu ngoặc đơn, phép luỹ thừa, nhân-chia, cộng-trừ.

Phép toán trong lốt ngoặc đơn, phép nhân-chia ,phép lũy thừa, cộng- trừ.

Phép nhân-chia, phép toán trong vệt ngoặc đơn, phép lũy thừa, cộng- trừ.

Phép toán trong vệt ngoặc đơn, phép luỹ thừa, phép cộng-trừ, phép nhân-chia.

Xem thêm: Chọn Lọc 999+ Stt Buồn Về Mưa Buồn Chiều Tái Tê Cõi Lòng, Mưa Buồn Chiều Vắng Em

9

Thao tác nhập dãy A:C vào vỏ hộp tên và nhấn Enter là thao tác làm việc chọn:

(2.5 Points)

Cột A

Cột A, B, C

Cột A và C

Tất cả đầy đủ sai

10

Để chỉnh độ rộng của cột vừa đẹp với dữ liệu đã có trong cột yêu cầu thực hiện làm việc nào sau đây?

(2.5 Points)

Nháy đúp con chuột trên vạch phân làn cột.

Nháy loài chuột trên vạch phân làn cột.

Nháy con chuột trên vạch phân làn hàng.

Nháy đúp loài chuột trên vạch phân làn hàng.

11

Các mặt hàng của trang tính được đánh thứ từ từ?

(2.5 Points)

Trên xuống dưới

Dưới lên trên

Phải sang trọng trái

Trái thanh lịch phải

12

Ô tính A1 có mức giá trị là 5, ô tính B2 có giá trị là 8. Vậy tác dụng của phép tính =A1 * 5 – 17 + B2 / 4 là 

(5 Points)

8

4

25

10

13

Cho dữ liệu trong những ô sau A1= 10; A2 = 15; A3 = 5. = (A1+A2+A3) /3 có hiệu quả là:

(2.5 Points)

10

20

12

23

14

Cách nhập hàm nào dưới đây không đúng?

(2.5 Points)

=sum(A1,B2,3)

=SUM(3,A1,B2)

=SUM (A1,B2,3)

=SuM(A1,B2,A3)

15

Điểm khác biệt giữa Word với Excel là:

(2.5 Points)

Bảng chọn File

Các dải lệnh Fomulas và Data

Dải lệnh Home

Tất cả đúng

16

Muốn xóa hẳn một hàng thoát khỏi trang tính, ta chọn hàng này cùng thực hiện

(2.5 Points)

Nhấn phím Format trong đội Cells bên trên dải lệnh Home.

Nhấn phím Insert trong nhóm Cells bên trên dải lệnh trang chủ .

Nhấn phím Delete trong team Cells trên dải lệnh Home.

Nhấn phím Cut bên trên dải lệnh Home

17

Địa chỉ của ô được chọn hiển thị ở đâu trên trang tính?

(2.5 Points)

Ô tính.

Thanh trạng thái.

Hộp tên.

Thanh công thức

18

Điền vào dấu bố chấm vào câu sau: “Khi sao chép một ô có nội dung là cách làm chứa địa chỉ, các địa chỉ…”

(2.5 Points)

Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ vị trí tương đối giữa ô chứa phương pháp và ô có địa chỉ cửa hàng trong công thức.

Không bị điều chỉnh.

Được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí so với ô đích.

Tất cả phần đa sai.

19

Để khởi động công tác bảng tính Excel, ta thực hiện:

(2.5 Points)

Nháy đúp loài chuột vào hình tượng Excel trên screen Desktop

Nháy nút Start -> Program -> Microsoft Excel

Cả 2 biện pháp trên.

20

Sắp xếp các thao tác sau đây để thực hiện được việc xào nấu dữ liệu.1. Lựa chọn lệnh copy trong đội clipboar bên trên dải lệnh home.2. Chọn ô hoặc những ô có dữ liệu cần sao chép.3. Lựa chọn lệnh paste trong nhóm clipboar bên trên dải lệnh home .4. Chọn ô muốn cung cấp tin cần xào luộc vào(ô đích).

(2.5 Points)

1->2->3->4

2->1->4->3

3->1->4->2

4->2->3->1

21

Để di chuyển hẳn qua lại, tăng lên và giảm xuống giữa các ô

(2.5 Points)

Dùng phím Backspace .

Dùng team phím mũi tên.

Dùng phím Enter

Dùng phím SpaceBar.

22

Muốn thoát khỏi chương trình Excel ta thực hiện lệnh:

(2.5 Points)

Edit/Exit

File/Exit

File/close

Edit/close

23

Dữ liệu bao gồm dạng sau “1239467” là

(2.5 Points)

dữ liệu kí tự

dữ liệu số

dữ liệu chữ viết

dữ liệu máy tính

24

Ô A1 của trang tính tất cả số 5.25 và ô B1 gồm số 6.24. Ví như trong ô C1 có công thức =A1+B1, em nhấn được công dụng là:

(5 Points)

11

15

12

11.49

25

Để xóa một trang tính, em thực hiện thao tác làm việc nháy chuột đề xuất tại thương hiệu trang tính với chọn

(2.5 Points)

Rename

Delete

Insert

Ctrl

26

Hàm góp em xác định giá trị nhỏ nhất trong công tác bảng tính là

(2.5 Points)

AVERAGE

SUM

MIN

MAX

27

Khi mở một bảng tính bắt đầu em thường bắt gặp có:

(2.5 Points)

Một trang tính

Hai trang tính

Ba trang tính

Bốn trang tính.

28

Giả sử trong những ô A1, A2 lần lược chứa những số -6, 10. Em hãy cho thấy thêm kết trái của cách làm sau: =AVERAGE(A1,A2,8) là:

(5 Points)

-6

10

4

5

29

*

Cho ô A3,C3,E3 theo lần lượt có các giá trị sau: 39,60,100. Ô B4 được xem bằng bí quyết =C3-A3. Nếu xào nấu ô B4 sang trọng ô D4 thì ô D4 có giá trị là bao nhiêu?

(5 Points)

21

40

61

79

30

Tên hàm có thể viết là?

(2.5 Points)

Chữ hoa

Không riêng biệt chữ hoa cùng chữ thường

Chữ thường

Chữ gạch men chân

31

Muốn di cuyển dữ liệu từ nơi này sang địa điểm khác ta thực hiện

(2.5 Points)

 Chọn các ô cần dịch chuyển nội dung, thừa nhận phím ctrl+c, lựa chọn ô nên chứa nội dung, thừa nhận phím Ctrl+v.

Chọn các ô cần di chuyển nội dung, nhận phím ctrl+v, chọn ô cần chứa nội dung, dìm phím Ctrl+c.

Chọn các ô cần dịch chuyển nội dung, nhận phím ctrl+x, chọn ô bắt buộc chứa nội dung, nhấn phím Ctrl+c.

Chọn những ô cần di chuyển nội dung, dìm phím ctrl+x, chọn ô nên chứa nội dung, dìm phím Ctrl+v.

32

Ở một ô tính bao gồm công thức sau: =Min(E5:E8) cùng với E5 = 12, E6 = 8 , E7 = 2, E8 = 20 thì tác dụng trong ô tính đang là:

(2.5 Points)

8

2

20

52

33

*

Cho bảng số liệu trên. Ô E4 được tính bằng bí quyết =SUM(B4:D4). Nếu dịch rời ô E4 quý phái ô F5 thì bí quyết ở ô F5 là gì?