This PC can’t run Windows 11This PC doesn’t meet the minimum system requirements khổng lồ install this version of Windows

*

Đừng quấ lo lắng, đây là yêu cầu bảo mật của Windows 11. Vị yêu mong của Microsoft yêu cầu kích hoạt TPM 2.0 với Secure Boot. Trong nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn loại quăng quật được bước bình chọn này. Chúng ta thực hiện quá trình sau dây:

Bước 1: Tắt cửa sổ lỗi đi.

*

Nó sẽ quay lại màn hình thiết lập ban đầu

*

Bước 2: Bấm tổng hợp phím < Shift + F10 > để bật hành lang cửa số CMD, gõ “regedit.exe” với bấm phím < Enter >

*

Màn hình quản lý “Registry Editor” đã hiện lên.

Bước 3: chúng ta tạo đề xuất tạo 1 Key có tên là “LabConfig

Các chúng ta từ “HKEY_LOCAL_MACHINE” => “SYSTEM” => Kích chuột đề nghị vào “Setup” => lựa chọn “New” => “Key

*

Đặt thương hiệu Key bắt đầu là “LabConfig

*

Bước 4: sinh sản 2 DWORD mang tên là: “BypassTPMCheck” cùng “BypassSecureBootCheck” bằng cách

Kích chuột nên vào LabConfig, lựa chọn “New” => “DWORD (32-bit) Value

*

Tạo 2 DWORD như hình mặt dưới, Kích đúp con chuột và đặt giá trị cho nó bởi 1

*

Bước 5: sau đó tắt những hết những cửa sổ và thực hiện quá trình cài đặt như bình thường

Các các bạn sẽ thấy không hề cửa sổ bị lỗi và sẽ là màn hình tiếp theo của thừa trình thiết lập như bên dưới.