Hi fen! bạn thấy tách nền bằng Photoshop dễ dàng hay cực nhọc