" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-300x144.jpg" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-1024x492.jpg" loading="lazy" class="size-large wp-image-15092" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-1024x492.jpg" alt="Biểu đồ vật Pert được sử dụng thịnh hành trong làm chủ dự án" width="1024" height="492" srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-1024x492.jpg 1024w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-300x144.jpg 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-768x369.jpg 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-1536x738.jpg 1536w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-260x125.jpg 260w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-50x24.jpg 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-150x72.jpg 150w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-960x461.jpg 960w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart-999x480.jpg 999w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Pert-chart.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Biểu đồ dùng Pert được sử dụng thịnh hành trong làm chủ dự án


Một các loại biểu đồ thịnh hành khác được sử dụng bỏ lên trên kế hoạch, kiểm soát và điều hành và cai quản các nhiệm vụ của dự án. PERT (Program Evaluation and đánh giá Technique) hay được sử dụng trong vô số ngành công nghiệp. 

Biểu đồ dùng PERT biểu diễn các vận động và cột mốc dưới dạng giản thứ hệ thống. PERT bao gồm các hình tròn và mũi tên. Vào đó hình tròn biểu diễn trọng trách và mũi tên biểu thị thứ tự nhiệm vụ. Với biểu trang bị PERT, chúng ta có thể xác định vận động quan trọng và không quan liêu trọng. Không tính ra, biểu đồ báo tin về các chuyển động có thể làm tuy nhiên song nhằm tăng vận tốc dự án mà không khiến áp lực lên những nguồn lực. 

Ưu điểm: thuận tiện theo dõi các nhiệm vụ tất cả khung thời hạn không cố gắng định. Hơn nữa, bạn cũng có thể biết được các nhiệm vụ làm sao hoạt động hòa bình với nhau. Thích phù hợp với các dự án có nhiều nhiệm vụ không tồn tại thời gian rứa định.

Bạn đang xem: Sơ đồ công việc

Nhược điểm: Đọc phát âm PERT sẽ hơi phức tạp. Biểu đồ dùng này cũng không phù hợp để theo dõi các nhiệm vụ bị buộc ràng về thời gian.

Sơ đồ vật Work Breakdown Structure (WBS)


" data-image-caption="Các nhà thống trị dự án hay sử dụng WBS để bố trí nguồn lực, nhân sự,…

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-300x181.jpeg" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS.jpeg" loading="lazy" class="size-full wp-image-15093 jetpack-lazy-image" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS.jpeg" alt="Các nhà quản lý dự án hay được sử dụng WBS để sắp xếp nguồn lực, nhân sự,..." width="724" height="438" data-lazy-srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS.jpeg 724w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-300x181.jpeg 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-241x146.jpeg 241w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-50x30.jpeg 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-124x75.jpeg 124w" data-lazy-sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" data-lazy-src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS.jpeg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Các nhà cai quản dự án hay sử dụng WBS để bố trí nguồn lực, nhân sự,…

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-300x181.jpeg" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS.jpeg" loading="lazy" class="size-full wp-image-15093" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS.jpeg" alt="Các nhà cai quản dự án hay được dùng WBS để sắp xếp nguồn lực, nhân sự,..." width="724" height="438" srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS.jpeg 724w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-300x181.jpeg 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-241x146.jpeg 241w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-50x30.jpeg 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/WBS-124x75.jpeg 124w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" />

Các nhà làm chủ dự án hay được sử dụng WBS để bố trí nguồn lực, nhân sự,…


WBS chia dự án thành những phần nhỏ hơn tất cả thể làm chủ được. Nhìn chung, biểu đồ WBS thể hiện những cấp độ của dự án. Tuy vậy WBS không có thống kê hoặc số liệu nhằm hiển thị, tuy thế nó vô cùng bổ ích trong việc đơn giản và dễ dàng hóa giải pháp bạn cai quản dự án. Nó cho phép bạn tiến hành dự án một bí quyết có khối hệ thống và bảo đảm an toàn phân té nguồn lực hòa hợp lý. 

Cấu trúc phân tích công việc cung cấp cho một cách thực tiễn và đơn giản dễ dàng từng nhiệm vụ nhỏ tuổi cần thực hiện. Bằng cách chia bé dại dự án và tạo khối hệ thống phân cấp nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể lập chiến lược dự án tốt hơn, lên lịch và phân công công việc. Thích hợp với các dự án rất có thể chia bé dại một phương pháp hợp lý.

Ưu điểm: Đơn giản hóa các nhiệm vụ bắt buộc làm. Thuận lợi phân chia ngân sách, nhân lực.

Nhược điểm: Không biểu hiện được sự phụ thuộc giữa những nhiệm vụ và dòng thời hạn của dự án.

Sơ vật dụng (Flowchart)


" data-image-caption="Flowchart giúp thống trị dự án thuận lợi hơn

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-300x187.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1024x639.png" loading="lazy" class="size-large wp-image-15094 jetpack-lazy-image" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1024x639.png" alt="Flowchart giúp làm chủ dự án thuận tiện hơn" width="1024" height="639" data-lazy-srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1024x639.png 1024w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-300x187.png 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-768x479.png 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1536x958.png 1536w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-234x146.png 234w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-50x31.png 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-120x75.png 120w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-960x599.png 960w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-770x480.png 770w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart.png 2004w" data-lazy-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-lazy-src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1024x639.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Flowchart giúp thống trị dự án dễ dàng hơn

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-300x187.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1024x639.png" loading="lazy" class="size-large wp-image-15094" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1024x639.png" alt="Flowchart giúp cai quản dự án thuận tiện hơn" width="1024" height="639" srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1024x639.png 1024w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-300x187.png 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-768x479.png 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-1536x958.png 1536w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-234x146.png 234w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-50x31.png 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-120x75.png 120w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-960x599.png 960w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart-770x480.png 770w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Flowchart.png 2004w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Flowchart giúp quản lý dự án dễ ợt hơn


Sơ vật sử dụng những hình hộp cùng mũi tên để biểu diễn quy trình của dự án. Những dự án công trình có quy trình tinh vi sẽ được dễ dàng và đơn giản hóa bên dưới dạng sơ đồ. 

Sơ trang bị thể hiện xúc tích và ngắn gọn của dự án công trình để chia sẻ với thành viên, khách hàng, bên đầu tư,… Nó cũng hỗ trợ mục tiêu và cái nhìn tổng quan về số đông gì đang xảy ra trong những giai đoạn khác nhau. 

Ưu điểm: Nó biểu diễn từng bước một và tiến trình của dự án công trình ở dạng sơ đồ, vậy nên ai cũng có thể tưởng tượng được.

Nhược điểm: Không cân xứng với những dự án có khá nhiều bước xuất xắc nhiều đơn vị thực hiện.

Sơ đồ lý do – kết quả


" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-300x225.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-1024x768.png" loading="lazy" class="size-large wp-image-15095 jetpack-lazy-image" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-1024x768.png" alt="Sơ đồ vì sao - tác dụng giúp chuẩn bị trước về các tình huống có thể xảy ra" width="1024" height="768" data-lazy-srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-1024x768.png 1024w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-300x225.png 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-768x576.png 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-1536x1152.png 1536w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-195x146.png 195w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-50x38.png 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-100x75.png 100w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-960x720.png 960w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-640x480.png 640w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua.png 1600w" data-lazy-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-lazy-src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/nguyen-nhan-ket-qua-1024x768.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Sơ đồ lý do – hiệu quả giúp chuẩn bị trước về các tình huống có thể xảy ra


Vai trò của người cai quản dự án giống hệt như một người xử lý vấn đề. Khi sự cố gắng xảy ra, cai quản phải tìm kiếm ra nguyên nhân và gửi ra phương án cho nó. 

Sơ đồ tại sao – kết quả cho phép quản lý đưa ra các vì sao cho một vấn đề. Bằng cách này, thống trị sẽ triển khai phân tích toàn diện và kỹ lưỡng các vấn đề xảy ra và cách tân và phát triển các chiến thuật khả thi. 

Sơ vật được trình diễn dưới dạng xương cá, rất giản đơn hiểu. Ngoài nguyên nhân – kết quả, nó hoàn toàn có thể sử dụng để lên ý tưởng và phương án sáng tạo.

Ưu điểm: những thành viên của dự án công trình có thể cân nhắc về vấn đề có thể xảy ra và giới thiệu các ý tưởng để tiết kiệm thời hạn và tiền bạc.

Nhược điểm: Chỉ tập trung vào 1 phần nhỏ của dự án công trình chứ không còn đưa ra cái nhìn tổng quan tiền về dự án.

Critical Path Diagram (CPM)


" data-image-caption="CPM là phương pháp giúp quản lý dự án chỉ dẫn kế hoạch về thời gian và độ hoạt bát của dự án

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-300x209.jpg" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM.jpg" loading="lazy" class="size-full wp-image-15096 jetpack-lazy-image" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM.jpg" alt="CPM là phương thức giúp quản lý dự án chỉ dẫn kế hoạch về thời gian và độ linh động của dự án" width="928" height="645" data-lazy-srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM.jpg 928w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-300x209.jpg 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-768x534.jpg 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-210x146.jpg 210w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-50x35.jpg 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-108x75.jpg 108w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-691x480.jpg 691w" data-lazy-sizes="(max-width: 928px) 100vw, 928px" data-lazy-src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="CPM là phương pháp giúp làm chủ dự án giới thiệu kế hoạch về thời hạn và độ linh hoạt của dự án

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-300x209.jpg" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM.jpg" loading="lazy" class="size-full wp-image-15096" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM.jpg" alt="CPM là cách thức giúp quản lý dự án đưa ra kế hoạch về thời gian và độ linh động của dự án" width="928" height="645" srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM.jpg 928w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-300x209.jpg 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-768x534.jpg 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-210x146.jpg 210w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-50x35.jpg 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-108x75.jpg 108w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CPM-691x480.jpg 691w" sizes="(max-width: 928px) 100vw, 928px" />

CPM là phương thức giúp quản lý dự án giới thiệu kế hoạch về thời hạn và độ linh động của dự án


CPM trình diễn nhiệm vụ bé dại trong dự án công trình lớn cùng rất thời gian có thể linh động. Trong thống trị dự án, “critical path” biểu đạt chuỗi hoạt động dài độc nhất vô nhị của dự án. Bất cứ nhiệm vụ đủng đỉnh nào cũng trở thành khiến cả dự án kéo dãn thêm. 

Sử dụng sơ thiết bị này góp nhà cai quản chỉ ra phần nhiều hoạt động tác động trực tiếp nối thời gian của dự án cũng như tính toán những phương án thời gian xong dự án.

Xem thêm: Những Phần Mềm Diệt Virus Miễn Phí Tốt Nhất 2014, 10 Phần Mềm Diệt Virus Tốt Nhất 2014

Ưu điểm: phương án cho ngân sách lạm phát liên quan đến việc lập kế hoạch. Phương thức này có lợi khi chuyển ra phần đa linh hoạt về thời hạn trong dự án.

Nhược điểm: Sơ đồ này nặng về tính toán, nó yên cầu một sự đúng đắn tuyệt đối lúc lên kế hoạch. Không tương xứng với những dự án công trình quá phức tạp.

Biểu vật cột 


" data-image-caption="Biểu đồ dùng cột giúp so sánh về những nhóm mẫu khác nhau

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-300x214.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart.png" loading="lazy" class="size-full wp-image-15099 jetpack-lazy-image" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart.png" alt="Biểu đồ gia dụng cột giúp đối chiếu về các nhóm chủng loại khác nhau" width="700" height="500" data-lazy-srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart.png 700w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-300x214.png 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-204x146.png 204w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-50x36.png 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-105x75.png 105w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-672x480.png 672w" data-lazy-sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" data-lazy-src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Biểu trang bị cột giúp đối chiếu về các nhóm mẫu khác nhau

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-300x214.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart.png" loading="lazy" class="size-full wp-image-15099" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart.png" alt="Biểu trang bị cột giúp so sánh về các nhóm mẫu mã khác nhau" width="700" height="500" srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart.png 700w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-300x214.png 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-204x146.png 204w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-50x36.png 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-105x75.png 105w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/bar-chart-672x480.png 672w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Biểu đồ cột giúp đối chiếu về các nhóm mẫu mã khác nhau


Loại biểu đồ dùng này phổ cập ở hầu hết nơi vì tính đơn giản, linh hoạt cùng dễ diễn giải. Trong làm chủ dự án, biểu thứ cột dùng để biểu diễn nhiều loại tài liệu khác nhau. 

Một biểu thiết bị cột thông thường sẽ sở hữu được 2 trục, 1 trục thể hiện các danh mục, trục còn lại thể hiện tại tham số so sánh. Biểu trang bị này thường xuyên được thực hiện bởi số đông các phần mềm thống trị dự án.

Ưu điểm: dễ dãi tạo với truyền sở hữu thông tin. Rất có thể tổng thích hợp một lượng lớn tin tức chỉ trong 1 trang giấy.

Nhược điểm: Chỉ có thể dùng cho một khía cạnh nhỏ dại của dự án.

Biểu trang bị tròn


" data-image-caption="Biểu thiết bị tròn hữu dụng khi trình bày về tỉ trọng từng nhóm

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-300x212.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart.png" loading="lazy" class="size-full wp-image-15098 jetpack-lazy-image" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart.png" alt="Biểu đồ dùng tròn có lợi khi trình diễn về tỉ trọng từng nhóm" width="975" height="690" data-lazy-srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart.png 975w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-300x212.png 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-768x544.png 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-206x146.png 206w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-50x35.png 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-106x75.png 106w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-960x679.png 960w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-678x480.png 678w" data-lazy-sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" data-lazy-src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Biểu thiết bị tròn bổ ích khi trình bày về tỉ trọng mỗi nhóm

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-300x212.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart.png" loading="lazy" class="size-full wp-image-15098" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart.png" alt="Biểu thứ tròn có lợi khi trình bày về tỉ trọng mỗi nhóm" width="975" height="690" srcset="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart.png 975w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-300x212.png 300w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-768x544.png 768w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-206x146.png 206w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-50x35.png 50w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-106x75.png 106w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-960x679.png 960w, https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/pie-chart-678x480.png 678w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" />

Biểu đồ dùng tròn có lợi khi trình bày về tỉ trọng mỗi nhóm


Đây cũng là một trong biểu đồ dễ dàng và phổ biến. Tương tự biểu đồ gia dụng cột, nó rất có thể biểu diễn nhiều các loại dữ liệu. Mục đích chính của biểu vật dụng tròn là nhằm minh họa tỷ lệ của các danh mục khác nhau. Biểu vật dụng tròn rất kỳ tương xứng trong các trường hợp cần chia ngân sách, mối cung cấp lực,…

Ưu điểm: Giúp thống trị dễ dàng nhận biết tỉ trọng của từng phần so với tổng thể. Giao diện thân mật với tín đồ dùng.

Nhược điểm: Chỉ màn trình diễn được một chu đáo nhỏ. Vào trường đúng theo có không ít danh mục và mỗi hạng mục chiếm tỉ trọng nhỏ, biểu đồ tròn có khả năng sẽ bị mất ý nghĩa của nó.

Bảng Kanban

*
" data-image-caption="Bảng Kanban giúp cập nhật tiến độ của từng đầu vấn đề trong dự án

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Kanban-board-300x185.png" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Kanban-board.png" loading="lazy" width="703" height="433" class="size-full wp-image-15097" src="https://newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Kanban-board.png" alt=""

Bảng Kanban là biểu vật dụng thể hiện các bước công việc, bao gồm cột tinh thần và những thẻ công việc. Mỗi cột thể hiện các trạng thái của quá trình như: mới, đã thực hiện, đợi duyệt, hoàn thành,… trong khi đó, những thẻ ghi nhiệm vụ cần hoàn thành. Các thẻ này đã được chuyển hẳn qua từng cột theo như đúng trình tự trả thành.

Thông qua bảng Kanban, làm chủ sẽ update được quy trình tiến độ của các các bước để đốc thúc và 

Ưu điểm: linh động và rất có thể điều chỉnh mang đến từng dự án. Hoàn toàn có thể tạo rượu cồn lực cho những thành viên, xác định các nút thắt trong quá trình làm việc.

Nhược điểm: Không biểu diễn được thời gian trên bảng Kanban

Biểu đồ quản lý dự án để giúp bạn quản lý các giai đoạn khác biệt của dự án. Các biểu đồ gia dụng này giúp trình diễn lượng lớn tin tức như quy trình tiến độ dự án, dự án có bị vượt hạn giỏi thiếu chi phí hay không,…

Với cương cứng vị một bạn quản lý, bạn có thể sử dụng nhiều loại biểu đồ dựa trên thói quen và sở thích. Trên đấy là một vài nhiều loại biểu đồ được sử dụng rộng thoải mái để nâng cao chất lượng dự án công trình và bảo đảm an toàn tiến trình công việc.

Tham khảo: 3 phương thức quản lý dự án đã được chứng tỏ hiệu quả.


Thống kê

18,050,340 lượt xem

Categories

CategoriesSelect CategoryBản tin(52)Case study(36)Chia sẻ tri thức(630)Cloud-based services(7)Công nghệ và Cuộc sống(100)Công nghệ(256)Sản phẩm công nghệ(12)Khách hàng(6)Mới nhất(12)Nghề nghiệp – vấn đề làm(14)Phần mềm(171)Công việc và Dự án(43)Phần mềm Quản lý công việc và cộng tác digiiTeamW(40)Marketing và Sales(6)Phần mềm CRM(3)Phần mềm quản lý mục tiêu và công việc(29)Phần mềm cai quản KPI(27)Quản lý KPI(7)Quản lý nhân sự(70)Cổng tin tức nhân viên digiiPortal(1)Phần mềm chấm công(5)Phần mềm tổ chức cơ cấu tổ chức digiiOST(2)Phần mượt Lương digiiC&B(7)Phần mượt Nhân sự digiiHR(24)Phần mềm Nhân sự nền tảng gốc rễ digiiHRCore(25)Phần mềm thống trị năng lực digiiCAT(22)Quản trị doanh nghiệp(179)Chuyển đổi số(41)Digital Marketing(8)Quản trị buôn bán hàng(3)Quản trị Nhân sự(67)Hệ thống lương(10)Quản lý nhân viên(11)Đánh giá hiệu quả công việc(17)Đánh giá năng lực(11)Đào chế tác quản lý(9)Triển khai phần mềm(19)Tư vấn quản lí lý(18)Tư vấn doanh nghiệp(9)Điều hành doanh nghiệp(22)Hệ thống Chỉ số KPI(18)Quản trị công ty lớn thời Covid 19(4)Sản phẩm(12)Phần mượt Quản trị kỹ năng digiiTalent(1)Tin newskyedu.edu.vn(84)Tin dự án(30)Tin tuyển dụng(11)Tin Đối tác(18)Ứng dụng(5)

Bài hiểu nhiều