Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pitch
*

pitch /pitʃ/ danh từ hắc ín ngoại cồn từ quét hắc ín, gắn bằng hắc ín danh từ sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất; sự lao xuốnga headlong pitch from a rock: sự lao người xuất phát điểm từ 1 tảng đá xuống (thể dục,thể thao) cách ném trơn (crickê) sự lao lên lao xuống, sự chồm lên chồm xuống (của con tàu trong cơn bão) độ cao bay vọt lên (của chim ưng để đưa đà nhào xuống vồ mồi) chiều cao (của giọng...) mức độto come khổng lồ such a pitch that...

Bạn đang xem: Pitch nghĩa là gì

: tới mức độ là...anger is at its highest pitch: cơn giận mang đến cực độ độ dốc; độ dốc của mái nhà số mặt hàng bày cung cấp ở chợ số ghế thường lệ (của người bán sản phẩm rong, fan hát xẩm) (kỹ thuật) bước, bước răngscrew pitch: cách đinh ốc ngoại động từ cắm, dựng (lều, trại)to pitch tents: gặm lều, cắn trại cắm chặt, đóng góp chặt xuống (một địa điểm nhất định)to pitch wickets: (thể dục,thể thao) cắm cột gôn (crickê) bày bán sản phẩm ở chợ lát đá (một nhỏ đường) ném, liệng, tung, hất; liệng (một thiết bị dẹt) vào đíchto pitch the ball: ném trơn (chơi crickê)to pitch tuyệt into the cart: hất cỏ khô lên xe bò (từ lóng) kể (chuyện...) (âm nhạc) rước (giọng)to pitch one"s voice higher: lấy giọng cao hơn (nghĩa bóng) diễn tả (cái gì...) bởi một phong cách riêng nội động từ gặm lều, cắn trại, dựng trại (+ on, into) lao vào, lao xuống, chồm lên chồm xuống (tàu bị bão...)to pitch in (thông tục) hăng hái, bắt tay vào việcto pitch into (thông tục) xông vào, tấn công vào dữ dội, xông vào tấn công (ai) tới tấp đả kích kịch liệt; rầy la chửi bới như tát nước vào phương diện (ai) xông vào ăn uống lấy ăn để; nạp năng lượng lấy nạp năng lượng để (cái gì)to pitch upon đột nhiên chọn đúng, vô tình chọn đúng (cái gì, ai...); chọn hú hoạkhoảng cáchlắclời lẽ quảng cáo để chiêu hàngsự nhồifly pitchquầy hàng nhỏ ngoài phốpitch platetấm phiên bản hình gợn sóng li ty hay răng cưa (để cắt theo đường ngang tảng thịt)seat pitchđộ giải pháp chỗ ngồiseat pitchkhoảng khe ngồi danh từ o nhựa Một chất rắn gray clolor xẫm hoặc chất lỏng rất sệt gồm những hiđrocacbon. Nhựa xuất hiện do quy trình chưng cất vật chất hữu cơ như than hoặc hắc ín từ gỗ. o khoảng phương pháp Khoảng biện pháp giữa hai con lăn liền kề vào chuỗi bé lăn. o độ lắc dọc Mức chuyển động lên xuống của mũi và đuôi tàu thủy. o bước răng Khoảng trống giữa những răng của một dãy răng bên trên mũi khoan chóp xoay. o hắc ín, nhựa o sự lệch, sự chúc § asphalt tar pitch : nhựa guđron atphan § bituminous pitch : nhựa bitum, nhựa atphan § briquetting pitch : nhựa đóng bánh § chain pitch : bước xích § circular pitch : bước răng tròn § coal tar pitch : nhựa than đá § earth pitch : nhựa khoáng § glance pitch : nhựa ánh § hard pitch : nhựa cứng § jew’s pitch : nhựa vày Thái § lake pitch : atphan hồ § medium pitch : nhựa mềm vừa § mineral pitch : atphan, bitum cứng, nhựa khoáng § petroleum pitch : nhựa dầu mỏ, nhựa khoáng § straight-run pitch : bitum cất trực tiếp § tar pitch : atphan, nhựa than đá § trinidad pitch : atphan Trinidad § wood pitch : nhựa từ gỗ § piston of thread : bước ren § pitch lake : hố nhựa
*

*

*

pitch

Từ điển Collocation

pitch noun

1 sports field

ADJ. all-weather, grass, non-turf, synthetic | waterlogged | cricket, hockey, football, rugby

VERB + PITCH invade, run onto The pitch was invaded by angry fans.

PITCH + NOUN invasion Police could do nothing to stop the pitch invasion.

PREP. off the ~ The players have just come off the pitch. Negotiations about his transfer are continuing off the pitch. | on a/the ~ He was the best player on the pitch today.

2 strength of feeling

ADJ. fever, high Excitement rose to lớn fever pitch the day before the procession.

VERB + PITCH reach, rise to lớn

PREP. ~ of to reach a high pitch of excitement

3 of a musical lưu ý

ADJ. high, low | correct The instrument is not tuned to the correct pitch.

VERB + PITCH fall in, rise in Her voice fell slightly in pitch as she grew older.

PHRASES have absolute/perfect pitch (= to lớn be able khổng lồ recognize or produce any given note)

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: 3+ Cách Hủy Chặn Cuộc Gọi Trên Điện Thoại Samsung Đơn Giản, Cách Chặn Cuộc Gọi Trên Smartphone Samsung

the property of sound that varies with variation in the frequency of vibrationa vendor"s position (especially on the sidewalk)

he was employed to lớn see that his paper"s news pitches were not trespassed upon by rival vendors

the action or manner of throwing something

his pitch fell short và his hat landed on the floor

v.

fall or plunge forward

She pitched over the railing of the balcony

set khổng lồ a certain pitch

He pitched his voice very low

hit (a golf ball) in a high arc with a backspinlead (a card) và establish the trump suit

Microsoft Computer Dictionary

n. A measure, generally used with monospace fonts, that describes the number of characters that fit in a horizontal inch. See also characters per inch, screen pitch. Compare point1 (definition 1).

English Synonym & Antonym Dictionary

pitches|pitched|pitchingsyn.: cast fall fling flounder heave hurl lurch reel rock roll sling stagger sway throw topple tossant.: catch