Cách phạt âm ed, phát âm s, es là trong số những bài học tập “vỡ lòng” để nói giờ Anh lưu lại loát, chuẩn phiên bản ngữ. Trong phạm vi bài viết này, ELSA Speak để giúp đỡ bạn tổng hợp các cách vạc âm/đọc đuôi ed chuẩn xác nhất và bài tập phát âm luyện thêm nhé!

Phân biệt âm hữu thanh với âm vô thanh

Để luyện nghe giờ Anh với phát âm chuẩn, các bạn cần nắm vững sự khác nhau giữa âm hữu thanh cùng âm vô thanh. Khi tách biệt được được 2 âm này, ban đã phát âm đuôi ed thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Phát âm ed s es


*

Trong giờ đồng hồ Anh có tổng cộng 15 phụ âm hữu thanh với 9 phụ âm vô thanh (trong đó, tất cả các nguyên âm đông đảo là hữu thanh).

Âm hữu thanh là gì?

Những âm khi nói, khá thở được xuất phát điểm từ họng, qua lưỡi đến răng rồi đi ra phía bên ngoài làm rụng thanh quản, được điện thoại tư vấn là âm hữu thanh. Để kiểm hội chứng được âm hữu thanh, bạn đặt ngón tay vào trong cổ họng và thanh hành âm /r/ sẽ sở hữu được sự rung rõ rệt.

Các phụ âm hữu thanh trong giờ đồng hồ Anh bao gồm: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ với /z/.

Âm vô thanh là gì?

Những âm khi nói, âm sẽ nhảy ra bởi hơi từ miệng (không cần từ cổ họng) tạo nên tiếng xì, nhảy hoặc gió, được điện thoại tư vấn là âm vô thanh. Để khẳng định âm vô thanh, hãy đặt tay phương pháp miệng 5 centimet và phát âm /k/ sẽ có gió, tiếng xì rõ rệt.

Các phụ âm vô thanh trong giờ Anh gồm những: /p/, /k/, /f/, /t/ , /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/ .

3 biện pháp phát âm ed chuẩn xác, dễ nhớ nhất

Có 3cách phạt âm đuôi ed:

Đuôi /ed/ đượcphát âmlà /t/: Khi cồn từkết thúc bằng âm /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.Đuôi /ed/ đượcphát âmlà /id/: Khi động từ chấm dứt bằng âm /t/ hoặc /d/.Đuôi /ed/ đượcphát âmlà /d/: Với số đông trường thích hợp còn lại.
*

Quy tắc bí quyết đọc ed chi tiết, dễ nhớ:

1. Đuôi ed được vạc âm là /id/ khi hễ từ phạt âm cuối là /t/ hoặc /d/.

Xem thêm: Câu Đố Về Con Mèo - 54 Câu Đố Về Con Vật Hay Nhất

Ví dụ:

Từ vựngPhát âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
decided/dɪˈsaɪdid/quyết định
startedUK /stɑːtid/US /stɑːrtid/bắt đầu

Lưu ý: Khi động tự được thực hiện như tính từ, đuôi “-ed” thường được phát âm là /ɪd/.

2. Đuôi ed được vạc âm là /t/ khi rượu cồn từ vạc âm cuối là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

Các động từ tất cả từ phân phát âm cuối là /θ/ (thường thể hiện bằng “th”).

Ví dụ 1:

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
looked/lʊkt/nhìn
kissed/kɪst/hôn
matched/mætʃt/phù hợp
washed/wɑːʃt/rửa
laughedUK /lɑːft/US /læft/cười
breathed/breθt/thở
helped/helpt/giúp đỡ

Ví dụ 2:

Increased vạc âm ed là /t/: /ɪnˈkriːst/Liked vạc âm ed là /t/: /laɪkt/Finished phát âm ed là /t/: /ˈfɪnɪʃt/Practised phân phát âm ed là /t/: /ˈpræktɪst/

3. Đuôi ed được phát âm là /d/ với những trường thích hợp còn lại

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
played/pleɪd/chơi
learned/lɜːnd/học
damaged/ˈdæm.ɪdʒd/làm hỏng
used/juːzd/sử dụng
*

Các trường thích hợp phát âm ed đặc biệt, không áp theo quy tắc

Một số cách phân phát âm ed sẽ không còn tuân theo luật lệ như vào 3 trường phù hợp trên.

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
naked/ˈneɪkɪd/khỏa thân
wicked/ˈwɪkɪd/gian trá
beloved/bɪˈlʌvd/yêu quý
sacred/ˈseɪkrɪd/thiêng liêng
hatred/ˈheɪtrɪd/căm ghét
wretched/ˈretʃɪd/khốn khổ
rugged/ˈrʌɡɪd/lởm chởm
ragged/ˈræɡɪd/rách rưới
dogged/ˈdɒɡɪd/kiên cường
learned/ˈlɜːnɪd/học
learned/lɜːnd/học
blessed/ˈblesɪd/may mắn
blessed/ˈblest/ban phước lành
cursed/kɜːst/nguyền rủa
cursed/ˈkɜːsɪd/đáng ghét
crabbed/ˈkræbɪd/chữ nhỏ dại khó đọc
crabbed/kræbd/càu nhàu
crooked/ˈkrʊkɪd/xoắn
crooked/ˈkrʊkt/lừa đảo
used/juːst/quen
used/juːsd/sử dụng
aged/ˈeɪdʒɪd/lớn tuổi

Mẹo học phương pháp phát âm ed bởi câu thần chú rất dễ nhớ

Các quy tắc phát âm tiếng Anh đuôi ed rất phức hợp và khó nhớ so với một số chúng ta học. Hệt như phát âm s với es, biện pháp đọc ed cũng đều có một số câu thần chú tương tự như mẹo giúp đỡ bạn ghi nhớ dễ dàng.

Câu thần chú phân phát âm /id/ (động từ kết thức bằng âm /t/ hoặc /d/): Tiền đô Câu thần chú phát âm /t/ (động từ chấm dứt bằng âm /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /θ/): Khi thanh lịch sông phải chờ thu phí. Phát âm /d/ cho những âm còn lại.

Bài tập ôn luyện vạc âm ed

Sau khi đã gắng được cách phân phát âm ed rồi, hãy thực hành với đoạn văn ngắn tiếp sau đây cùng ELSA Speak. Lời khuyên nhằm nói giờ Anh xuất sắc hơn là chúng ta phải đọc nhấn nhá cả âm điệu, chứ chưa hẳn chỉ chú ý mỗi cách phát âm ed. Ngoài ra, chúng ta có thể tham gia những website học tiếng Anh online miễn mức giá để luyện tập thường xuyên, tăng thêm khả năng ghi nhớ.

*

In terms of linguistics, Nurita, W. (2013) published a thesis titled “A STYLISTIC-PRAGMATIC ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE IN HARPER’S BAZAAR MAGAZINE ADVERTISEMENT”. And a brief analysis of the Stylistic Features of English for Business contracts was carried out by Zhu, J. (2011). Similarly at Danang University of Foreign Language Studies, there were many undergraduates who examined linguistics features over the past few years. For instance, Dang, N.T.Q. (2018) did the research on stylistic devices và pragmatic features of online customer nhận xét for hospitality services in English.

She focused on identifying and analyzing the common structures used in online customer reviews. Another study on linguistic features of linking words in International Sale Contracts was conducted by Ngo, P.K.A. (2016). She mainly investigated the characteristics of linking words in terms of form, syntax, và semantics. Le, P.H.A.(2019) had research on stylistic devices of English online promotions of tourist destinations in Vietnam.

Nevertheless, there is no study found which refers khổng lồ stylistic devices & pragmatic features of online recruitment notice in English. That is the principal reason why I decided to lớn carry out this research with a view to lớn assisting people working in the HR department develop job advertisement writing skills.