Cảm âm cầu vồng khuyết | Tone thấpCảm âm ước vồng khuyết | Tone trungCảm âm cầu vồng khuyết | Tone cao

Cảm âm cầu vồng khuyết | Tone thấp

Verse

Ai vẫn yêu một lần,sol sol sol fa reĐều hạnh phúc, với những người mình yêudo re fa, sol fa vày reAi đang yêu một lầnsol sol sol fa reĐều trải qua, đắng cay của tình yêudo re fa, sol la sol fa sol

Ngày xưa tôi cũng yêu, người tôi yêu rất đẹp xinhre fa fa sol fa, re sol sol fa solNhư hoa, như đôi thiên thầnsib sib, sib sib sol faGiờ phía trên tôi yên im, nhìn em cách biệt tôire fa fa re fa, re sol sol fa solChia đôi, cầu vồng ngày xưasib sib, sol sol sib do2

Chorus

Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm saore2 do2 sib, do2 sib fa2 re2Sương rơi lạnh, ướt song bờ vaire2 do2 sib, do2 sib re faÁnh trăng đã hết nữa, chỉ với chiếc mong vồng khuyếtsib la sib la sol sib, la sol la sol fa laĐể mình tôi đối kháng côisol la sib do2 do2

Đến bao giờ, bắt đầu được tất cả emre2 do2 sib, do2 sib fa2 re2Đến bao giờ, thấy được cầu vồngre2 do2 sib, do2 sib re faTôi ngồi giữa tối lạnh vắng, hỏi do sao tôi lại khócsib la sib la sol sib, la sol la sol fa laGiờ bắt đầu biết đâu là yêusol sib do2 sib la sib

Cảm âm cầu vồng khuyết | Tone trung

Verse

Ai đã yêu một lần,la la la sol miĐều hạnh phúc, với những người mình yêure mày sol, la sol re miAi đang yêu một lầnla la la sol miĐều trải qua, đắng cay của tình yêure mày sol, la say đắm la sol la

Ngày xưa tôi cũng yêu, người tôi yêu đẹp nhất xinhmi sol sol fa sol, mi sol sol fa solNhư hoa, như đôi thiên thầndo2 do2, do2 do2 la solGiờ đây tôi im im, quan sát em xa vắng tôimi sol sol mày sol, mày la la sol laChia đôi, cầu vồng ngày xưado2 do2, la la do2 re2

Chorus

Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm saomi2 re2 do2, re2 do2 sol2 mi2Sương rơi lạnh, ướt song bờ vaimi2 re2 do2, re2 do2 ngươi solÁnh trăng đã mất nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyếtdo2 tê mê do2 ham mê la do2, ham la tê mê la sol siĐể bản thân tôi đơn côila say mê do2 re2 re2

Đến bao giờ, new được gồm emmi2 re2 do2, re2 do2 sol2 mi2Đến bao giờ, thấy được cầu vồngmi2 re2 do2, re2 do2 mi solTôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vày sao tôi lại khócdo2 ham mê do2 si mê la do2, yêu thích la đắm say la sol siGiờ new biết đâu là yêula do2 re2 do2 đắm đuối do2

Cảm âm cầu vồng khuyết | Tone cao

Verse

Ai đang yêu một lần,re2 re2 re2 do2 laĐều hạnh phúc, với người mình yêusol la do2, re2 do2 sol laAi đã yêu một lầnre2 re2 re2 do2 laĐều trải qua, cay đắng của tình yêusol la do2, re2 mi2 re2 do2 re2

Ngày xưa tôi cũng yêu, người tôi yêu rất đẹp xinhla do2 do2 re2 do2, la re2 re2 do2 re2Như hoa, như song thiên thầnfa2 fa2, fa2 fa2 re2 do2Giờ đây tôi yên ổn im, quan sát em xa cách tôila do2 do2 la do2, la re2 re2 do2 re2Chia đôi, cầu vồng ngày xưafa2 fa2, re2 re2 fa2 sol2

Chorus

Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm saola2 sol2 fa2, sol2 fa2 do3 la2Sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vaila2 sol2 fa2, sol2 fa2 la do2Ánh trăng đã hết nữa, chỉ với chiếc ước vồng khuyếtfa2 mi2 fa2 mi2 re2 fa2, mi2 re2 mi2 re2 do2 mi2Để mình tôi 1-1 côire2 mi2 fa2 sol2 sol2

Đến bao giờ, new được bao gồm emla2 sol2 fa2, sol2 fa2 do3 la2Đến bao giờ, thấy được cầu vồngla2 sol2 fa2, sol2 fa2 la do2Tôi ngồi giữa tối lạnh vắng, hỏi bởi sao tôi lại khócfa2 mi2 fa2 mi2 re2 fa2, mi2 re2 mi2 re2 do2 mi2Giờ mới biết đâu là yêure2 fa2 sol2 fa2 mi2 fa2

với cảm âm ước vồng khuyết mà lại Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc chúng ta yêu sáo tập dượt thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu như thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho shop chúng tôi biết bên dưới phần comment nhé!