Cấu trúc câu gián tiếp trong giờ đồng hồ Hàn đó là một giữa những kiến thức ngữ pháp cực kì quan trọng. Bởi cấu trúc gián tiếp hay được sử dụng liên tiếp trong giao tiếp hàng ngày, những kỳ thi xuất xắc ngành nghề phiên dịch. Sau đây sẽ là một số cấu trúc ngữ pháp về câu gián tiếp và giải pháp dùng câu con gián tiếp trong tiếng nước hàn mà Master Korean vẫn nói tới, hãy thuộc theo dõi nhé!

*

1. Cấu tạo câu gián tiếp trong tiếng hàn quốc và giải pháp sử dụng

Cấu trúc câu con gián tiếp trong giờ đồng hồ Hàn thường là phần đông câu được áp dụng để thuật lại lời nói, câu nói nào này mà người nói sẽ nghe được hay đọc được chỗ nào hoặc cũng có thể đấy là suy nghĩ cá nhân của người nói. Kết cấu câu ngữ pháp được tạo thành các dạng câu trần thuật như sau:

A. Động từ bỏ 이다 (Là)

Công thức cấu trúc: N +(이)라고 하다 (Nói một điều gì đó)

Câu ngừng bằng cồn từ 이다 (이에요, 예요, 입니다...) - Phiên dịch: Nó là….. đang được chuyển đổi thành (이)라고 하다 - Phiên dịch: Nói cái gì đó

Ví dụ bí quyết dùng như sau:

민수: 저는 학생입니다 -> 민수가 학생이라고 합니다. - Phiên dịch: Minsu: Tôi là học viên -> Misu nói bạn ấy là một học sinh.

Bạn đang xem: Ngữ pháp 자고 하다

B. Động từ bỏ thường

Hiện tại: V + ㄴ/는다고 하다 (Nói)

Quá khứ: V + 았/었/였다고 하다 (Nói, đã)

Tương lai: V + 겠다고 하다 (nói)

Cách sử dụng:

민수: 저는 밥을 먹어요 -> 민수가 밥을 먹는다고 해요 - Phiên dịch: Minsu: Tôi nạp năng lượng cơm -> Misu nói rằng bạn ấy nạp năng lượng cơm. Đây là câu đụng từ thường hiện tại.

민수: 어제 영화를 봤어요 > 민수가 어제 영화를 봤다고 해요 - Phiên dịch: Minsu: ngày hôm qua tôi sẽ xem phim -> Misu nói rằng trong ngày hôm qua bạn ấy đang xem phim. Đây là câu cồn từ hay quá khứ.

민수: 내년에 졸업하겠어요 -> 민수이 내년에 졸업하겠다고 해요. - Phiên dịch: Minsu: năm tiếp theo tôi sẽ giỏi nghiệp -> Minsu nói rằng chúng ta ấy sẽ giỏi nghiệp vào khoảng thời gian sau.

C. Tính tự - cấu trúc câu loại gián tiếp trong giờ đồng hồ Hàn

Hiện tại: V + 다고 하다 (nói)

Quá khứ: V + 았/었/였다고 하다

Tương lai: V + 겠다고 하다

Cách sử dụng:

다슴: 한국어가 어려워요? > 다슴은 나한테 한국어가 어려우냐고 물었어요. - Phiên dịch: Daseum: giờ đồng hồ Hàn có khó không? -> Daseum đang hỏi rằng tiếng Hàn gồm khó không.

Xem thêm: Eucerin Pro Acne A Cne Solution A, Eucerin Pro Acne A

민수: 지난 겨울이 추웠어요? > 자난 겨울이추웠냐고 했어요 - Phiên dịch: Minsu: mùa đông trước giá không? -> Misu sẽ hỏi ngày đông trước bao gồm lạnh không

영민: 내일 날씨가 더울 거예요? > 내일 날씨가 더울 거냐고 물었어요 - Phiên dịch: Youngmin: sau này trời sẽ nóng hả? -> Youngmin hỏi tôi rằng ngày mai trời đã nóng hả.

D. Câu mệnh lệnh

V + (으)라고 하다 (nói)

Đuôi câu mệnh lệnh ((으)세요, (으)십시오, 아/어/여라...) biến đổi thành (으)라고 하다

cách sử dụng:

오빠: 창문을 닫아! > 오빠가 창문을 닫으라고 해요 - Phiên dịch: Anh trai: Đóng hành lang cửa số lại-> Anh trai tôi nói tạm dừng hoạt động sổ lại

I. Cấu tạo câu loại gián tiếp trong giờ đồng hồ Hàn - Câu nhờ vả

V + 아/어/여 주라고 하다 - 아/어/여 달라고 하다

Đuôi của câu (주세요, 주십시오...) sẽ biến thành đuôi câu 주라고 하다/달라고 하다

Cách sử dụng

나나: 그 책을 주세요 > 나나 씨는 그 책을 달라고 해요 - Phiên dịch: Nana: Đưa góp mình quyển sách tê đi -> Nan nhờ vào tôi đưa cho mình ấy quyển sách kia.

E. Câu rủ rê

V + 자고 하다 (đi đâu đó, làm gì đó)

Đuôi câu rủ rê (자, ㅂ시다...) sẽ chuyển đổi thành đuôi câu 자고 하다.

Cách sử dụng:

친구: 점심 같이 먹자 > 친구가 점심 같이 먹자고 해요 - thông dịch : Bạn: Cùng ăn uống trưa đi -> các bạn tôi rủ tôi đi ăn uống trưa cùng chúng ta ấy.

*

2. Học giờ đồng hồ Hàn thuộc Master Korean

Trên đây đó là một số cấu trúc câu loại gián tiếp trong tiếng Hàn và cách sử dụng, Master Korean mong muốn những tin tức trên sẽ giúp đỡ các chúng ta cũng có thể học giờ Hàn một cách tốt hơn nhé!