*

Muốn xoá cột em thực hiện:

A. Chọn cột cần xóa, nhận phím Delete

B. Chọn cột đề xuất xóa, vào Edit chọn Delete

C. Chọn cột đề xuất xóa, dìm phím Enter

D. Chọn cột yêu cầu xóa, vào Edit lựa chọn Columns


*

*

để xóa cột, hconj cột phải xóa rồi thực hiện

A. Dấn phím DELETE B. Cần sử dụng phím ENTER

C. Lựa chọn EDIT→DELETE D. Vào FORMAT→DELETE


Câu 48Muốn xoá một hoặc những cột em thực hiện:

a. Lựa chọn 1 hoặc những cột, nhận phím delete

b. Lựa chọn một hoặc nhiều cột, nhận phím Enter.

Bạn đang xem: Muốn xóa cột em thực hiện thao tác nào

c. Lựa chọn một hoặc nhiều cột, vào edit, lựa chọn delete

d. Câu a với b đúng


ao ước xóa cột Toán, em thực hiện:A. Nháy bắt buộc vào thương hiệu cột Toán, lựa chọn Insert.B. Nháy phải vào một ô của bảng tính, lựa chọn DeleteC. Lựa chọn cả bảng tính, nháy đề xuất chuột vào bảng tính,chọn Delete D. Lựa chọn cột Toán , mở bảng lựa chọn Edit và chọn Delete

Trong Microsofl excel 2003, muốn xóa một cột bất kì ta thực hiện thao tác làm việc nào

A.Vào edit->delete

B.nhấn phím delete trên bàn phím

C. Dấn phím backspace trên bàn phím

D. Tất cả đều đúng


Câu 15. Kết quả khi nháy chuột chọn cột G có chứa dữ liệu, sau đó nháy chuột đề xuất và lựa chọn nút lệnh Delete là ? A, Xuất hiện câu hỏi “Cột tất cả chứa tài liệu . Bạn có chắc chắn muốn xóa” B. Cột G sẽ ảnh hưởng xóa C. Cột F cũ hiện giờ là cột G D. Cột H cũ hiện nay là cột G

Câu 15. Kết quả khi nháy chuột chọn cột G bao gồm chứa dữ liệu, tiếp đến nháy chuột buộc phải và chọn nút lệnh Delete là ?

A, Xuất hiện thắc mắc “Cột tất cả chứa tài liệu . Các bạn có chắc hẳn rằng muốn xóa”

B. Cột G sẽ bị xóa

C. Cột F cũ hiện giờ là cột G

D. Cột H cũ bây chừ là cột G


Muốn xóa một cột, ta chọn cột phải xóa rồi áp dụng lệnh như thế nào sau đây?

A. Edit / clear

B. Edit / paste

C. Edit / Cut

D. Edit / Delete


Muốn xóa một cột, ta lựa chọn cột nên xóa rồi thực hiện lệnh như thế nào sau đây?

A. Edit / clear

B. Edit / paste

C. Edit / Cut

D. Edit / Delete


Câu 15: mong mỏi xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta chọn hàng cần xóa và tiến hành lệnh nào?

A. Dìm Phím Delete. B. Home, Cells, .

C. Home, Cells, . D. Home, Cells, .

Xem thêm: Đuổi Hình Bắt Chữ Đáp An - Tổng Hợp Đáp Án Đuổi Hình Bắt Chữ Mới Nhất


+Insert.+B.+Nháy+chọn+một+cột+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+Insert.+C.+Nháy+chọn+một+hàng+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+De...">

Câu 1: Để chèn thêm 1 cột ta thực hiện:A. Nháy lựa chọn một hàng và lựa chọn thẻ lệnh trang chủ —> Insert.B. Nháy lựa chọn 1 cột và chọn thẻ lệnh home —> Insert.C. Nháy chọn 1 hàng và lựa chọn thẻ lệnh trang chủ —> Delete.D. Nháy chọn một cột và lựa chọn thẻ lệnh trang chủ —> Delet.


Hãy lựa chọn câu đúng:

A. Khi chọn một hàng ta nháy cần chuột lựa chọn tên mặt hàng đó.B. Khi chọn 1 cột ta nháy đề xuất chuột chọn tên cột đó.C. Nếu buộc phải chọn nhiều cột liên tục thì dìm giữ rồi kéo thả loài chuột từ thương hiệu cột đầu mang đến têncột cuối.D. Khi chọn 1 ô ta nháy đề nghị chuột chọn ô đó.