bây giờ ngày cưới em làm sao men nồng làm sao hoa thơm làm sao môi hồng nào giá bán phấn khăn áo muôn sắc đua chen đôi mắt biếc ngời ánh đêm làn tóc niềm vui ngát hương mỗi bước dập dìu bước êm Chỉ bản thân lòng tôi hoang vắng hôm nay ngày cưới em mừng vui họ mặt hàng đôi bên vì đâu người vợ mời tôi đến tuy tất cả đây tương tự như không dòng áo tình giường phai một mau chóng một chiều đã cụ thì nhớ đừng vì có tôi mà thanh nữ dấu vui không cười cợt Hân hoan tay em đem đến tôi cây lũ mà rằng để mừng xin hát cho một lần ngượng ngùng dạo đường tơ cũ tôi ca rằng: thời xưa đưa em sang trọng sông ngày nay đưa em cách sang ngang lúc này ngày cưới em từng ly rượu mừng tơ duyên với sau để tìm quên lãng tôi uống sao hết nhức thương kí vãng là trơn mây thì nhớ tiếc gì tình sẽ phai từ bỏ trách mình đừng trách ai Đời là giấc mơ u hoài

Bạn đang xem: Ngày cưới em


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Kr - Search Icon

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.