Những người làm trong nghành nghề kế toán, hành chủ yếu nhân sự liên tiếp phải làm việc với bảng tính Excel, thì việc nắm rõ những hàm phổ biến trong Excel là rất yêu cầu thiết.

Bạn đang xem: Download các hàm trong excel và ví dụ

Microsoft Excel Microsoft Excel cho android Microsoft Excel đến iOS Microsoft Excel Online

Đây là phần nhiều hàm cơ bản, được quan niệm sẵn, chúng ta cũng có thể kết hợp những hàm lại với nhau nhằm tính toán. Mời các bạn cùng theo dõi bài bác viết:


Các hàm Excel cơ bạn dạng trong thống kê

Nhóm hàm tính tổng vào Excel 2016Nhóm hàm logic trong ExcelNhóm hàm tính giá trị trung bình trong ExcelNhóm hàm tìm giá bán trị lớn nhất và nhỏ tuổi nhất vào ExcelNhóm hàm đếm dữ liệu trong ExcelNhóm hàm Toán học trong ExcelHàm tra cứu vớt và phối hợp dữ liệu

Nhóm hàm tính tổng trong Excel 2016

Hàm SUM: Tính tổng

Hàm SUM là 1 hàm tính tổng được sử dụng phổ biến nhất, rất có thể thực hiện tính tổng theo cột, theo mặt hàng một cách nhanh chóng.

Cú pháp: SUM(Number1, Number2..).

Các tham số: Number1, Number2… là những số yêu cầu tính tổng.

Ví dụ: =SUM(A2:A10) tính tổng các giá trị trường đoản cú ô A2 mang lại ô A10.

Hàm SUMIF: Tính tổng bao gồm điều kiện

Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, có công dụng kết phù hợp với nhiều hàm khác. Được sử dụng khi cần tính tổng một vùng nào kia trong bảng tính Excel theo điều kiện cho trước.

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range).

Các tham số:

Range: Là hàng số mà ước ao xác định.Criteria: Điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh muốn tính tổng (có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi).Sum_range: Là những ô thực sự đề xuất tính tổng.

Ví dụ: =SUMIF(B1:B5,"Nữ",C1:C5). Tính tổng các ô từ bỏ C1 mang lại C5 với đk giá trị vào cột trường đoản cú B1 mang đến B5 là Nữ.

Hàm SUMIFS: Tính tổng những điều kiện

Hàm SUMIF là hàm tính tổng gồm điều kiện, có tác dụng kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Được sử dụng khi đề nghị tính tổng một vùng nào đó trong bảng tính Excel theo nhiều điều kiện cho trước.

Cú pháp: SUMIFS(Sum_range; Range1; Criteria1; ; )

Các tham số:

Sum_range: Là các ô thực sự đề nghị tính tổng.Range: Là hàng số mà mong muốn xác định.Criteria: Điều kiện, tiêu chuẩn muốn tính tổng (có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi).

Ví dụ: =SUMIFS(A1:A10; B1:B10; ">20"; C1:C10; "

Lưu ý: thiên tài này chỉ có sẵn nếu như khách hàng đăng ký thuê bao Microsoft 365.


Chọn ô bạn muốn tạo hàm IFS.Gõ =IFS(.Tạo đk đầu tiên.Thêm đk khác.Nhấn Enter.Áp dụng cách làm IFS vào cộtGõ $ để thêm tham chiếu tuyệt vời tới một cách làm IFS hiện nay tại.Kéo bí quyết xuống tới cột mong mỏi muốn.

Nhóm hàm tính giá trị trung bình trong Excel

Hàm AVERAGE: Tính quý giá trung bình

Hàm AVERAGE là hàm tính trung bình cộng của một dãy số, cung ứng tính toán cấp tốc hơn ví như số lượng thành phần trong dãy lớn và dài.

Cú pháp: AVERAGE(Number1,Number2…).

Các tham số: Number1,Number2… là những số yêu cầu tính quý giá trung bình.

Ví dụ: =AVERAGE(A10:J10). Tính giá trị trung bình những ô từ A10 mang đến ô J10.

Hàm SUMPRODUCT: Tính tổng của các tích

Hàm SUMPRODUCT lấy tích của các dãy đưa vào, tiếp nối tính tổng những tích đó.

Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1,Array2,Array3…).

Các tham số:

Array1: Bắt buộc, đối số mảng thứ nhất mà bạn có nhu cầu nhân những thành phần của nó rồi cộng tổng.Array2, Array3…: Tùy chọn, các đối số mảng trường đoản cú 2 mang đến 255 mà bạn có nhu cầu nhân những thành phần của chính nó rồi cộng tổng.

Lưu ý: các đối số trong những dãy bắt buộc cùng chiều, còn nếu như không hàm đã trả về giá trị lỗi #VALUE.

Nhóm hàm tìm giá trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất trong Excel

Hàm MAX: Tìm giá trị phệ nhất

Hàm MAX là hàm trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

Cú pháp: MAX(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mong mỏi tìm giá bán trị lớn số 1 ở vào đó.

Ví dụ: =MAX(B1:B5) đưa ra giá trị phệ nhất trong các ô từ bỏ B1 mang đến B5.

Hàm MIN: Tìm giá chỉ trị bé dại nhất

Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

Cú pháp: MIN(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mong mỏi tìm giá trị nhỏ dại nhất.

Ví dụ: =MIN(B1:B7). Trả về số nhỏ tuổi nhất trong số các ô tự B1 mang đến B7.

Hàm LAGRE: Tìm giá bán trị lớn nhất thứ kHàm LAGRE là hàm trả về giá chỉ trị lớn nhất thứ k.

Cú pháp: LARGE(Array,k).

Xem thêm: Viên Uống Bổ Sung Vitamin C 500Mg Kirkland 500, Vitamin C Kirkland Chewable 500Mg (500 Viên)

Các tham số:

Array: là 1 trong những mảng hoặc một vùng dữ liệu.k: Là kiểu dáng của số bạn muốn tìm tính từ lúc số lớn nhất trong dãy.

Hàm SMALL: Tìm giá trị nhỏ nhất sản phẩm công nghệ k

Hàm SMALL là hàm tìm số bé dại thứ k trong một hàng được nhập vào.

Cú pháp: SMALL(Array,k).

Các tham số:

Array: là 1 trong mảng hoặc một vùng của dữ liệu.k: Là mẫu mã của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

Nhóm hàm đếm dữ liệu trong Excel

Hàm COUNT: Đếm dữ liệu kiểu số

Hàm COUNT được thực hiện để đếm dữ liệu, các đối tượng trong chuỗi giỏi trong một bảng tính tốt nhất định.

Cú pháp: COUNT(Value1, Value2…).

Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Ví dụ: =COUNT(B1:B10) đếm các ô chứa tài liệu kiểu số trong dãy từ ô B1 đến ô B10.

Hàm COUNTA: Đếm dữ liệu

Hàm COUNTA là hàm đếm toàn bộ các ô chứa dữ liệu.

Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2…).

Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Ví dụ: =COUNTA(B1:B8) đếm các ô chứa dữ liệu trong hàng từ ô B1 đến ô B8.

Hàm COUNTIF: Đếm gồm điều kiện

Hàm COUNTIF góp đếm, tính con số trong một bảng tính như tính số lượng nhân viên vào công ty, đếm bao gồm bao nhiêu nhân viên nam, bao nhiêu nhân viên cấp dưới nữ...

Cú pháp: COUNTA(Range, Criteria).

Các tham số:

Range: Dãy dữ liệu muốn đếm.Criteria: Điều kiện, tiêu chuẩn cho các ô đếm.

Ví dụ: =COUNTIF(B1:B9,"Range: Dãy tài liệu muốn đếm.Criteria: Điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh cho các ô đếm.

Ví dụ: =COUNTIFS(A1:A10; ">20"; B1:B10; "Number: Là một số trong những thực mà bạn có nhu cầu lấy lũy thừa.Power: Là số mũ.

Ví dụ: =POWER(10,2) tác dụng trả về là 100.

Hàm PRODUCT: Tính tích

Hàm PRODUCT giúp nhân toàn bộ các số đã cho với nhau, rồi trả về tích của chúng nhanh chóng.

Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là hàng số mà bạn có nhu cầu nhân.

Ví dụ: =PRODUCT(B1,B6) nhân các số trong dãy số trường đoản cú B1 mang đến B6.

Hàm MOD: đem số dư của phép chia

Hàm thủ thuật là hàm lấy số dư của phép chia để phối kết hợp và sử dụng với các hàm khác thực hiện thống kê giám sát trên bảng tính Excel.

Cú pháp: MOD(Number, divisor).

Các đối số:

Number: Là số bị chia.Divisor: Là số chia.

Ví dụ: =MOD(25,2) quý giá trả về là 1.

Hàm ROUNDUP: làm cho tròn một vài theo số thập phân đến trước

Hàm ROUNDUP giúp có tác dụng tròn mọi số thập phân vào bảng tính Excel cấp tốc chóng.

Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

Các tham số:

Number: Là một số thực mà hy vọng làm tròn lên.Num_digits: Là bậc số thập phân mà các bạn muốn làm tròn.

Lưu ý:

Nếu Num_digits > 0 sẽ có tác dụng tròn phần thập phân.Nếu Num_digits = 0 sẽ làm cho tròn lên số thoải mái và tự nhiên gần nhất.Nếu Num_digits

Hàm EVEN: có tác dụng tròn thành số nguyên chẵn ngay sát nhất

Hàm EVEN giúp làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.