Tóm tắt cho tất cả những người vội vã: không chú ý đểu chó, không quay sườn lưng chạy và đánh chó cũng có chuyên nghiệp hóa đàng hoàng.