Cây thô 555CK cao 2-3m, là cây khô tự nhiên, dáng vẻ đẹp, nhiều nhánh, sử dụng trang trí decor nội thất, event, Noel, làm cây hoa mai, cây hoa đào. Quý khách hàng nên tự thu xếp chuyển vận tại kho quanh vùng Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM.

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Mình Có Bị Chặn Messenger, Cách Để Biết Người Khác Chặn Mình Trên Messenger

Công ty chúng tôi chỉ nhận đi lại khi người tiêu dùng mua nhiều hơn thế nữa 5 cây. Giá thành vận chuyển sẽ tiến hành cộng thêm vào. Mặt hàng cồng kềnh, tầm giá vận chuyển cao do đề nghị vận chuyển bằng ô tô, xe tải.

*


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":260000,"image":"title":"Cu00e2y khu00f4 555CK","caption":"Cu00e2y khu00f4 555CK","url":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg","alt":"Cu00e2y khu00f4 555CK","src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-461x545.jpg","srcset":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-461x545.jpg 461w, https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-254x300.jpg 254w, https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg 727w","sizes":"(max-width: 461px) 100vw, 461px","full_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg","full_src_w":727,"full_src_h":860,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-90x90.jpg","gallery_thumbnail_src_w":90,"gallery_thumbnail_src_h":90,"thumb_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-303x366.jpg","thumb_src_w":303,"thumb_src_h":366,"src_w":461,"src_h":545,"image_id":9907,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"260.000₫ 200.000₫","sku":"555CK","variation_description":"Giu00e1 bu00e1n tu1ea1i kho Hu00f3c Mu00f4n, Tp.HCM, chu01b0a bao gu1ed3m phu00ed vu1eadn chuyu1ec3n ","variation_id":10461,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chieu-cao":"2-5-m","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":330000,"image":"title":"Cu00e2y khu00f4 555CK","caption":"Cu00e2y khu00f4 555CK","url":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg","alt":"Cu00e2y khu00f4 555CK","src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-461x545.jpg","srcset":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-461x545.jpg 461w, https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-254x300.jpg 254w, https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg 727w","sizes":"(max-width: 461px) 100vw, 461px","full_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg","full_src_w":727,"full_src_h":860,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-90x90.jpg","gallery_thumbnail_src_w":90,"gallery_thumbnail_src_h":90,"thumb_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-303x366.jpg","thumb_src_w":303,"thumb_src_h":366,"src_w":461,"src_h":545,"image_id":9907,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"330.000₫ 250.000₫","sku":"555CK","variation_description":"Giu00e1 bu00e1n tu1ea1i kho Hu00f3c Mu00f4n, Tp.HCM, chu01b0a bao gu1ed3m phu00ed vu1eadn chuyu1ec3n ","variation_id":10462,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chieu-cao":"29-m","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":360000,"image":"title":"Cu00e2y khu00f4 555CK","caption":"Cu00e2y khu00f4 555CK","url":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg","alt":"Cu00e2y khu00f4 555CK","src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-461x545.jpg","srcset":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-461x545.jpg 461w, https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-254x300.jpg 254w, https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg 727w","sizes":"(max-width: 461px) 100vw, 461px","full_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4.jpg","full_src_w":727,"full_src_h":860,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-90x90.jpg","gallery_thumbnail_src_w":90,"gallery_thumbnail_src_h":90,"thumb_src":"https://cdn.newskyedu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/555CK-2-3M-4-303x366.jpg","thumb_src_w":303,"thumb_src_h":366,"src_w":461,"src_h":545,"image_id":9907,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"360.000₫ 300.000₫","sku":"555CK","variation_description":"Giu00e1 bu00e1n tu1ea1i kho Hu00f3c Mu00f4n, Tp.HCM, chu01b0a bao gu1ed3m phu00ed vu1eadn chuyu1ec3n ","variation_id":10463,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Chiều cao

Bài viết liên quan