BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒCHÂN TRỜI SÁNG TẠOKẾT NỐI TRI THỨCCÁNH DIỀU

a. Dấu hiệu nhận biết biểu trang bị Cột (địa lý)

 

b. Biện pháp vẽ biểu đồ dùng Cột (địa lý)

c. Cách nhận xét biểu đồ dùng Cột (địa lý)

d. đa số lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ dùng Cột (địa lý)

 

e. Lấy ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ dùng Cột (địa lý)

 

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ cột chồng

đến bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

VÀ THỊ XÃ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM, NĂM 2014

(Đơn vị: đô thị)

Đô thị

Vùng

Thành phố

thuộc tỉnh

Thị làng mạc

ở những vùng

Trung du miền núi Bắc Bộ

13

5

Đồng bằng Sông Hồng

12

6

Bắc Trung Bộ

6

10

Duyên hải phái nam Trung Bộ

9

4

Tây Nguyên

5

4

Đông phái nam Bộ

5

8

Đồng bởi Sông Cửu Long

14

10

Vẽ biểu đồ tương thích nhất thể hiện số lượng thành phố trực ở trong tỉnh và thị làng ở những vùng của Việt Nam, năm 2014.

Cách vẽ:

 

Bài 2.

Xem thêm: Paula’S Choice Clear Regular Strength Daily Skin Clearing Treatment 2

mang lại bảng số liệu sau:

TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng mức

1995

20052010

2014

Xuất khẩu

5 448,9

32 447,172 236,7

150 217,1

Nhập khẩu

8 155,4

36 761,184 838,6

147 849,1

Vẽ biểu đồ tương thích nhất thể hiện tổng mức lưu giao hàng hoá xuất, nhập khẩu và cán ân xuất, nhập vào của Việt Nam, quá trình 1995 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://newskyedu.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300" data-large-file="https://newskyedu.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9680" src="https://newskyedu.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png" alt="T-51" width="796" height="768" srcset="https://newskyedu.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png 796w, https://newskyedu.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=150&h=145 150w, https://newskyedu.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300&h=289 300w, https://newskyedu.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=768&h=741 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

Bài 3. mang đến bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2014

Lúa

 

Vùng

Diện tích

(nghìn ha)

Sản lượng

(nghìn tấn)

1995

2005201419952005

2014

Đồng bằng sông Hồng

1238,1

1186,11122,85207,16398,4

6756,8

Đồng bằng sông Cửu Long3190,63826,34246,612831,719298,525244,2

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích s và sản lượng lúa cả năm của vùng Đồng bởi sông Hồng cùng Đồng bởi sông Cửu Long, quy trình tiến độ 1995-2014.