Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

các bước nhập công thức được tiến hành lần lượt như sau :Bước 1:Chọn ô buộc phải nhập công thức.Bước 2 : Gõ lốt =Bước 3: Nhập công thức.Bước 4: nhấn phím Enter hoặc nháy con chuột vào nút này nhằm kết thúc.

Bạn đang xem: Các bước nhập công thức vào ô tính là

Các bước nhập hàm vào ô tính:

+ B1: chọn ô tính yêu cầu nhập hàm

+ B2: Gõ dấu =

+ B3: Nhập hàm theo như đúng cú pháp ( tên hàm, các biến)

+ B4: dấn phím Enter


*

Các bước nhập công thức được triển khai lần lượt như sau :Bước 1:Chọn ô đề nghị nhập công thức.Bước 2 : Gõ lốt =Bước 3: Nhập công thức.

Xem thêm: Li Syaoran - Anh Là Của Em // Sakura Và

Bước 4: nhấn phím Enter hoặc nháy con chuột vào nút này để kết thúc.

Chúc bạn làm việc tốt!


*

1) Em hãy trình bày cách chèn bí quyết vào ô tính bí quyết sử dụng add trong công thức?

2) Hãy trình bày cách nhập hàm nêu cú pháp và tính năng của hàm vào Excel?


Câu 1. Trong những phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tinh. A. Microsoft word B.Microsoft excel C. Microsoft power nguồn point D. Microsoft accessCâu 2. Khối là tập hợp các ô kề nhau chế tác thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được biểu lộ như câu nào sau đây là đúng.A. H1...H5 B.H1:H5 C.H1-H5 D.H1-H5Câu 3....

Câu 1. Trong những phần mềm có tên sau, ứng dụng nào là phần mềm bảng tinh.

A. Microsoft word B.Microsoft excel C. Microsoft nguồn point D. Microsoft access

Câu 2. Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo nên thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được biểu hiện như câu như thế nào sau đây là đúng.

A. H1...H5 B.H1:H5 C.H1-H5 D.H1->H5

Câu 3. Vỏ hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột B. Thương hiệu của mặt hàng C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Không có ý như thế nào đúngể

Câu 4. Thanh công thức dùng làm :

A. Hiển thị nội dung ô tính được lựa chọn B. Nhập tài liệu cho ô tính được chọn

C. Hiển thị bí quyết trong ô tính được chọn D. Cả 3 ý trên

Câu 5. Trong ô tính mở ra ###### vì:

A. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ tuổi không hiển thị hết dãy số thừa dài

B. Độ rộng lớn của sản phẩm quá nhỏ không hiển thị hết hàng số vượt dài

C. đo lường ra công dụng sai

D.Công thức nhập sai

Câu 6. Để sửa dữ liệu ta:

A. Nháy đúp loài chuột trái vào ô đề nghị sửa B. Nháy nút loài chuột trái

C. Nháy đúp chuột yêu cầu vào ô đề nghị sửa D. Nháy nút chuột phải

Câu 7. Để lưu giữ trang tính ta lựa chọn lệnh:

A.FileOpen B. FileNew C. FileSave D. FileExit

Câu 8. Trong số công thức sau cách làm nào viết đúng:

A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B.=SUM(A1,A2,A3,A4) C.=sum(A1;A4) D.=Sum(A1-A4)

Câu 9. Trong các công thức tính trung bình cộng, bí quyết nào viết sai:

A. =Average(A1:A5) B.=SUM(A1:A5)/5 C. =Average(A1:A5)/5 D.=(A1+A2+A3+A4)/5

Câu 10.Để tính tổng giá trị trong số ô E3 với F7, tiếp nối nhân với 10% ta tiến hành bằng phương pháp nào sau đây

A. E3+F7*10% B. (E3+F7)*10% C.=(E3+F7)*10% D.=E3+(F7*10%)

Câu 11. Để thêm một cột bên trên trang tính ta triển khai như sau:

A.Insert/ Rows B. Insert/ Columns C. Table/ Columns D. Table/ Rows

Câu 12. Mong muốn xóa 1 sản phẩm hoặc 1 cột ta chọn hàng hoặc cột đề nghị xóa rồi thực hiện lệnh nào sau đây

A.Edit/ clear B. Edit/ paste C. Edit/ cut D. Edit/ Delete

Câu 13. Loại dữ liệu nào sau đây được căn lề trái vào ô tính

A. Dữ liệu số B. Dữ liệu kí từ C.Dữ liệu kiểu ngày tháng D. Tài liệu hàm

Câu 14. Một bảng tính rất có thể bao gồm;

A. 1 trang tính B. 2 trang tính C. 3 trang tính D.Nhiều trang tính

Câu 15. ứng dụng Typing Test sử dụng để:

A. Luyện gõ phím nhanh bởi 10 ngón B. Học tập địa lí rứa giới

C. Học tập toán học tập D. Học vẽ hình hình học động

Câu 16. Cho biết kết quả của hàm=Average(4,!0,16)

A. 10 B. 30 C. 16 D. 4

Câu 17. Để thoát khỏi màn hình Excel ta chọn cách nào sau đây

A. File/ xuất hiện B. File/ Save C. File/ Exit D. File/ Print

Câu 18. Địa chỉ ô B3 nằm ở

A. Cột B, cột 3 B. Loại B, cột 3 C. Mẫu B, chiếc 3 D. Cột B, chiếc 3

Tự luận:

1) Nêu những thành phần thiết yếu của trang tính

2) Nêu biện pháp nhập bí quyết và cách nhập hàm

3) Nêu cách nhập ô, lựa chọn hàng, lựa chọn cột, chột một khối

4) Nêu quá trình điều chỉnh phạm vi của cột, độ dài của hàng, chèn thêm cột(hàng), xóa cột(hàng), sao chép và dịch chuyển dữ liệu

5) Nêu các thao tác làm việc để chèn thêm cột, thêm hàng

6) mang lại bảng tính:

ABCDEFG

1

2SttHọ và tênTHCBWordExcelTổng điểmTrung bình

31Nguyễn Hảo Hớn108.58??

42Trần Lạc Gia798.5??

53Lý Nhược Đồng986.5??

64Mai Trúc Lõm985??

75Nguyễn Thị Thùy7910??

86Trần Mai Lan765??

97Lý Thanh Thanh6.59.57??

10 Điểm cao nhất?????

11 Điểm rẻ nhất?????

Yêu cầu:

a) sử dụng hàm nhằm tìm điểm cao nhất, điểm tốt nhất( trên C10, C11, D10, D11, E10, E11)