Lưu ý: Nếu một trang tính đã có được bảo vệ, hoàn toàn có thể bạn không lựa chọn được những ô hoặc nội dung bên phía trong trên một trang tính.

Bạn đang xem: Bôi đen trong excel


Chọn một hoặc các ô

Bấm vào một ô nhằm chọn. Hoặc thực hiện bàn phím nhằm dẫn tìm hiểu đó và lựa chọn ô.

Để lựa chọn 1 dải ô, hãy chọn 1 ô, sau đó nhấn nút con chuột trái, kéo qua những ô khác.

Hoặc thực hiện Shift + phím mũi tên để lựa chọn dải ô.

Để chọn các ô và phạm vi ô không liền kề, giữ Ctrl và chọn các ô.

Chọn một hoặc nhiều hàng và cột

Chọn chữ cái ở trên cùng để chọn cục bộ cột. Hoặc bấm vào ô ngẫu nhiên trong cột, rồi dìm Ctrl + vết cách.

Chọn số hàng nhằm chọn toàn thể hàng. Hoặc bấm vào ô ngẫu nhiên trong hàng, rồi dấn Shift + vết cách.

Để chọn hàng hoặc cột không liền kề, giữ Ctrl và chọn số mặt hàng hoặc cột.

Chọn bảng, danh sách hoặc trang tính

Để lựa chọn một danh sách hoặc bảng, lựa chọn 1 ô trong danh sách hoặc bảng, rồi dìm Ctrl + A.

Để chọn toàn cục trang tính, hãy nhấp vào nút Chọn vớ cả ở góc cạnh trên cùng mặt trái.


Lưu ý: Trong một số trong những trường hợp, việc lựa chọn 1 ô hoàn toàn có thể cũng dẫn mang đến chọn nhiều ô ngay lập tức kề. Để biết mẹo về cách giải quyết sự thế này, hãy xem bài đăng Làm nắm nào để chống Excel đánh sáng nhị ô và một lúc? này trong cộng đồng.


Bạn xem xét các tùy chọn khác?

Để chọn

Làm thế này

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc dìm phím mũi thương hiệu để dịch rời tới ô.

Một khoảng các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong khoảng tầm này rồi kéo cho tới ô sau cùng hoặc nhấn giữ lại SHIFT trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để không ngừng mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn ô trước tiên trong khoảng tầm này rồi dìm F8 để không ngừng mở rộng vùng chọn bằng phương pháp sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc không ngừng mở rộng vùng chọn, hãy dấn F8 một lần nữa.

Một phạm vi lớn những ô

Bấm vào ô thứ nhất trong phạm vi này rồi nhấn giữ lại SHIFT trong những lúc bạn nhấn vào ô sau cùng trong phạm vi này. Chúng ta cũng có thể cuộn để khiến ô cuối cùng hoàn toàn có thể nhìn thấy được.

Tất cả ô bên trên trang tính

Bấm nút Chọn tất cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Xem thêm: 65+ Hình Nền Sword Art Online Đẹp Nhất Thế Giới Không Thể Bỏ Qua


Lưu ý: Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.


Phạm vi những ô hoặc những ô ko liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl vào lúc chọn các ô xuất xắc phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô tốt một phạm vi ô ko liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô giỏi các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.


Lưu ý: Bạn cấp thiết hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô tại một vùng chọn không cạnh bên mà không bỏ bỏ cục bộ vùng chọn đó.


Toàn bộ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

*

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng tuyệt cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi thương hiệu Phải hoặc Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi thương hiệu Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).


Lưu ý: Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.


Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong những lúc chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Các cột hoặc sản phẩm không ngay tức thì kề

Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng xuất xắc cột đầu tiên vào vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong những lúc bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng xuất xắc cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

Ô thứ nhất hoặc ô sau cuối trong một hàng giỏi cột

Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải xuất xắc Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi tên Lên xuất xắc Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô trước tiên hoặc ô ở đầu cuối trên một trang tính hoặc trong một bảng newskyedu.edu.vn Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô tính đến ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới mặt phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới mặt phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong lúc bấm ô cuối cùng bạn muốn chuyển vào vào vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.