Word đến newskyedu.edu.vn 365 Word cho newskyedu.edu.vn 365 dành mang lại máy Mac Word đến web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word năm 2016 Word năm nhâm thìn for Mac Word 2013 Word 2010 coi thêm...Ít hơn

Thay thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang khỏi trang nhất tiên

Bấm đúp vào quanh vùng đầu trang hoặc dưới trang của trang nhất tiên.

Bạn đang xem: Bỏ header trong word

Chọn Trang Đầu Khác nhau để xem trang đó đạt được chọn không. Nếu như không:

Chọn Trang đầu không giống nhau.

Nội dung của đầu trang hoặc dưới trang trên trang đầu tiên bị loại bỏ bỏ.

*


Thêm nội dung mới của doanh nghiệp vào đầu trang hoặc chân trang.

Chọn Đóng Đầu trang với Chân trang hoặc dấn Esc để thoát.

Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang khỏi một trang 1-1 khác

Để xóa hoặc biến đổi đầu trang và dưới trang trên các trang đơn độc trong tài liệu, hãy bước đầu bằng giải pháp chèn vệt ngắt phần.


Quan trọng: Dấu ngắt phần không giống với vết ngắt trang. Nếu bạn đã có dấu ngắt trang trước trang mà bạn muốn thay đổi đầu trang hoặc chân trang, hãy thải trừ dấu ngắt trang và sửa chữa thay thế bằng vết ngắt phần như minh họa dưới đây.


Bấm hoặc nhấn vào vị trí bạn muốn bắt đầu một trang mới mà không tồn tại đầu trang hoặc chân trang.

Đi mang đến Mục >Ngắt >Trang Tiếp để chế tạo ra dấu ngắt phần.

*

Bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc footer để mở tab & trang .

Chọn Liên kết với Phần trước để tắt liên kết giữa những phần.

*

Chọn Đầu trang hoặc Chân trang và triển khai một trong các làm việc sau:

Chọn Loại bỏ Đầu trang hoặc vứt bỏ Chân trang .

Thêm hoặc biến đổi nội dung vào đầu trang hoặc chân trang.

(Bạn sẽ nên lặp lại quá trình 3-5 nếu bạn có nhu cầu xóa hoặc biến hóa cả đầu trang và chân trang.)

Để trở về ngôn từ tài liệu của bạn, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc dấn ESC.


Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc footer khỏi trang nhất tiên

Bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc dưới trang (gần trên thuộc hoặc dưới cùng của trang) nhằm mở tab Đầu & trang .

Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Xóa Bớt Ảnh Trên Icloud Bằng Máy Tính, Điện Thoại

Chọn Trang Đầu Khác nhau giúp xem trang đó đã có được chọn không. Nếu không:

Chọn Trang đầu khác nhau.

Nội dung của đầu trang hoặc dưới trang trên trang đầu tiên bị nockout bỏ.

*

Nhập nội dung new vào đầu trang hoặc chân trang.

Để trở về nội dung tài liệu của bạn, hãy chọn Đóng Đầu trang cùng Chân trang hoặc thừa nhận ESC.

Thay thay đổi đầu trang hoặc footer trên một trang 1-1 khác

Để chuyển đổi đầu trang và chân trang từ các trang cá biệt trong tài liệu, hãy bước đầu bằng biện pháp chèn vệt ngắt phần.


Quan trọng: Dấu ngắt phần khác với lốt ngắt trang. Nếu bạn đã có dấu ngắt trang trước trang mà bạn muốn thay thay đổi đầu trang hoặc chân trang, hãy đào thải dấu ngắt trang và sửa chữa bằng vệt ngắt phần như minh họa bên dưới đây.


Bấm hoặc nhấn vào vị trí bạn muốn bắt đầu một trang bắt đầu mà không có đầu trang hoặc chân trang.

Đi cho Mục >Ngắt >Trang Tiếp để chế tạo ra dấu ngắt phần.

Bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc dưới trang (gần trên cùng hoặc dưới thuộc của trang) để mở tab Đầu và trang .

Chọn Liên kết với Phần trước nhằm tắt link giữa các phần.

*

Chọn Đầu trang hoặc Chân trang và tiến hành một trong các thao tác làm việc sau:

Chọn Loại vứt Đầutrang hoặc loại bỏ Chân trang sát dưới thuộc của menu.

Chỉnh sửa hoặc biến hóa Đầu tranghoặc Chân trang.

(Bạn sẽ cần lặp lại quá trình 2-5 nếu bạn có nhu cầu thay thay đổi cả đầu trang với chân trang.)

*

Để trở về ngôn từ tài liệu của bạn, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn ESC.

Đầu trang và/hoặc chân trang được chuyển đổi từ trang trước tiên sau vết ngắt phần.


*
*
*

Cần thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >


Sở hữu tính năng vượt trội đầu tiên

gia nhập NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ newskyedu.edu.vn 365 >


Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn vẫn muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung cấp bạn được xuất sắc hơn.)Bạn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn ưng ý đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì tác động đến những hiểu biết của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không gồm thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không thiết yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn tất cả góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
newskyedu.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) biểu tượng Không gia nhập Đạo phương pháp Quyền riêng biệt tư của người sử dụng tại California (CCPA) các lựa chọn quyền riêng tứ tại California của chúng ta biểu tượng Không thâm nhập Đạo lý lẽ Quyền riêng biệt tư của khách hàng tại California (CCPA) những lựa chọn quyền riêng bốn tại California của khách hàng © newskyedu.edu.vn 2023